2014-02-10

Det ÄR skillnad

Fjäderfä har tidigare berättat att Sverige är ett av Europas mest importberoende land när det gäller mat och att kurvorna är fortsatt dystra. Sverige importerar alltså allt mer livsmedel, trots kampanjen ”Matlandet Sverige”.
Detta nummer
av Fjäderfä tar
upp frågor kring
salmonella och
antibiotika.


Den mycket negativa utvecklingen är inte, som många kan tro, enbart en fråga för landets jordbrukare och lantbruksnäring. Det handlar heller inte bara om djurskydd och djursjukdomar.

Frågan om vi ska producera mat i Sverige, handlar om landets livsmedelsförsörjning och befolkningens hälsa.
Kommer Sverige att i framtiden kunna ställa egen mat på bordet
?

Kommer (import)-maten att svara upp mot moderna krav kring miljö, hållbarhet och säkerhet?

Fjäderfä försöker att bearbeta dessa viktiga frågeställningar genom en rad artiklar i denna  tidning.
Vi tar också upp frågan ”om det är värt mödan att fortsatt strida för de svenska kvaliteterna”?

Frågan måste ställas eftersom både konsumenter och staten själv i stor utsträckning väljer importerad mat som i många fall inte uppfyller svenska kvaliteter.
Att svenskt lantbruk och svenska livsmedel är salmonellafria och att användningen av antibiotika och mediciner är mycket låg i Sverige, tycks väga lätt.
Livsmedel från andra håll kommer ofta från helt andra produktionsförhållanden.

Kort sagt: Det är skillnad på ägg och ägg, liksom på kyckling och kyckling och kalkon och kalkon.

Ändå tar importmaten marknadsandelar.

I en kommande tidning vänder vi oss till omvärlden, kunder, konsumenter och politiker. Är ni intresserade av kvalitet i form av djurskydd, smittskydd och säker mat? Eller är lägsta pris allenarådande?

Vad kan du göra? Jo, sprid, dela med dig, av budskapet, att Det Är skillnad. Via din facebook, ditt instagram, lägg länkar till fjäderfäs artiklar: #DetÄRskillnad

Du önskas god och (o)-trevlig läsning!

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2014.
Läs fler artiklar under #DetÄRskillnad

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.