2014-02-10

Är gröna ägg framtiden?

Jag minns att barnen förundrades över av att äggen var gröna när vår familj besökte Italien för ganska många år sedan. Jag förklarade att man kunde bli sjuk av äggen i vissa länder om de inte var så hårdkokta att de var både gröna, och oaptitliga. Det var något man var tvungen att acceptera. Att detta var för tokigt, var vi rörande överens om.

Än i dag serveras utomlands ”gröna” ägg och annat ”överkokt”. Detta för att minska risken för att matgäster och konsumenter ska bli sjuka av maten. Det har jag sett även under senare års reportageresor i norra Europa. Inte är det kul. Inte är det någon kulinarisk upplevelse om man vet att kocken kanske serverar otäcka magbakterier. Och resistenta bakterier.

Se upp för tallriken

Ändå är det just detta som många av både EU:s och övriga världens konsumenter tvingas leva med. Läs till exempel i denna tidning om salmonella på den amerikanska kycklingen med många sjukdomsfall som följd. Och läs om antalet sjuka fransmän på grund av salmonella i de franska äggen.

Det är alltså så, att konsumenter och kockar i många länder måste hantera och tillaga maten på speciella sätt för att maten inte ska leda till sjukdom och i allra värsta fall döden. På sina håll gäller det att se upp vad man lägger på tallriken.

Det salmonellafria ägget är en lyx som tydligt visar den svenska matens höga standard. Samma sak gäller för den svenska matfågeln. Artiklar i denna tidning visar att det ÄR skillnad på kyckling och kyckling. Kvalitetsskillnaderna gäller för övrigt för hela det svenska lantbruket och den svenska livsmedelsproduktionen i jämförelse med stora delar av importmaten.

Detta är sant:
#DetÄRskillnad

Och detta är sant därför att:
• Svensk mat är fri från salmonellabakterier
• Importpartier av kött och ägg kan vara salmo-
  nellasmittade
• Salmonellagarantierna är ingen garant,
  som det var tänkt, mot salmonellaimport
• Sverige använder minst antibiotika inom EU
• Resistenta bakterier riskerar att få ökad spridning
  i Sverige genom importerad mat
• Mer importerad mat, och minskad svensk mat-
   produktion, missgynnar djuren, djurskyddet
   och smittsäkerheten
• Mer importerad mat mat medför även ökade
   risker för folkhälsan.

Ändå backar svensk mat

Trots de svenska livsmedlens kvaliteter, enligt ovan, så ökar importmaten. Varför belönas den säkraste maten så dåligt? Varför väljer konsumenterna allt mer importmat? Hur kan staten välja ”förbjuden” mat?

Javisst priset är ett av svaren. Men ändå.

Frågan kvarstår: Kommer världens säkraste livsmedel med frihet från salmonellabakterier och antibiotikaresistens att gå från att ha problem till att bli uppenbart utrotningshotad?

Fjäderfä berättar och ställer frågor
Vi ställer i denna tidning frågor om detta och vi berättar om svensk matkvalitet, och om hur det ser ut på andra håll i världen.

I en kommande tidning ämnar vi ta pulsen på politiker, myndigheter, handel och konsumenter med frågan: ”Bryr du dig?”, ”Är salmonellafri djurhållning och säker mat värd mer än mat fylld med bakterier och resistens?” och ”Vilken mat väljer du?”.

Jag tycker alltså att dessa övergripande frågor är så viktiga, att jag låter ett par nummer av Fjäderfä domineras av detta. Det handlar om vilken mat som framtidens konsumenter ska kunna ställa på bordet. Och om det ska finnas plats för svenska matfågeluppfödare och äggproducenter.

Bakgrunden är alltså att svensk mat backar, inte minst animalieproduktionen. Vi importerar allt mer, sänker vår självförsörjning av mat och blir allt mer sårbara som land. Detta trots lovvärt arbete på många håll i landet med ”Matlandet Sverige”.

Tänk om vi kunde vända på denna utveckling? Det skulle inte bara vara bra för lantbrukare och livsmedelsindustri med alla arbetstillfällen och verksamhetens vård av miljön. Frågan är större än så, den handlar om djurskydd, folkhälsa och nationalekonomi. Och om gula eller gröna ägg.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2014.
Läs fler artiklar under #DetÄRskillnad

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.