2014-02-10

#DetÄRskillnad
Vad vill marknaden ha? Bulk eller kvalitet? Höga ambitioner? Eller lägsta pris?
Vad är salmonellafrihet, EU:s lägsta antibiotikaanvändning samt det tuffaste djurskyddet värt hos köparen, på marknaden?
Ytterligare kommentar till bilden: Danmark, jämte Finland, är det land inom EU som ligger närmast Sverige när det gäller ovanstående kvaliteter. Ändå finns det betydande skillnader även mellan dessa näraliggande länder, vilka var för sig tävlar på samma världsmarknad.
Tävlingsreglerna sätts av politiken, samt av kunder och konsumenter. Vem vinner loppet?

Osäker framtid för svensk säker mat

Artikelserie i Fjäderfä om utländsk salmonella, antibiotika, resistenta bakterier – och den säkra svenska matens osäkra framtid.

I Fjäderfä nummer 2-2014:

FAKTA
• Svenskt lantbruk jobbar förebyggande och svenska livsmedel är salmonellafria.
• Svensk djurhållning använder sällan  vacciner och nästan ingen antibiotika.
• Ökande livsmedelsimport medför en risk för att förekomsten av salmonella och resistenta bakterier ökar i Sverige.

I ett kommande nummer av Fjäderfä:
FRÅGOR och SVAR
• Är det någon som bryr sig?
• Vad säger konsumenter, handlare, myndigheter och politiker om att salmonellabakterier och resistenta bakterier ges spridning genom importerade livsmedel?
• Kommer världens renaste matproduktion (Sveriges) att tvingas stänga butiken?

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2014.

#DetÄRskillnad

Läs övriga artiklar:
Det ÄR skillnad
Är gröna ägg framtiden?

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.