2014-02-10

Så här farlig är salmonella

Salmonella överförs mellan djur och människa
Infektion med salmonellabakterier (salmonellos) är vanligt över hela världen. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Salmonella är vanligt i utländsk kyckling och importerade ägg

I Sverige är färre än en procent av alla livsmedelsproducerande djur och livsmedel smittade med salmonella, till skillnad från flertalet andra länder i Europa, där det är vanligt att till exempel rå kyckling och ägg är förorenade med salmonella. I flertalet europeiska länder (dock inte i Sverige och övriga Norden) är Salmonella enteritidis från ägg och kyckling ett särskilt stort problem.

Maten vanligaste smittkällan

Den vanligaste orsaken till salmonellautbrott är kontaminerade livsmedel. Salmonella kan förekomma både inne i ägget och utanpå skalet, liksom i köttet och på köttets yta, beroende på vilken typ av salmonella det rör sig om. Finns smittan inne i ägget eller kycklingen krävs upphettning till minst 70 grader för att bakterien ska slås ut, det innebär ett riktigt hårdkokt ägg och väl stekt kyckling. Om bakterien finns utanpå skalet eller på kycklingen är risken stor att det kontaminerar andra matvaror i köket och i kylskåpet.

Symtom och komplikationer

Salmonella orsakar ett stort lidande bland många människor utanför Sverige. Vanligen ses ett akut insjuknande med buksmärtor, feber, diarréer och ibland kräkningar. Komplikationer med ledinflammation kan även uppträda och även dödsfall. Till konskvenserna för företag och samhälle hör många sjukfrånvarodagar och höga sjukvårdskostnader.

Källa: citerat från www.smi.se/sjukdomar/salmonellainfektion. Även sva, sjv, slv.
Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2014.

Läs övriga artiklar:

DetÄRskillnad


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.