2014-02-10

Svensk nolla framhålls som unik

Utomlands ställs frågan: Ska man äta kyckling?


Bekymren med salmonella i livsmedel påtalas inte bara inom EU, utan även i exempelvis USA. I denna artikel beskrivs mediarapporteringen kring ett salmonellafall där hundratals människor, kanske tusentals, insjuknade efter konsumtion av amerikansk kyckling.
Detta ger bilden av en för svenska förhållanden, helt främmande situation där maten kan vara farlig och du kan bli mycket allvarligt sjuk av det som du äter.


En av dem som internationellt ställer frågan om man ska äta amerikansk kyckling är Mark Bittman. Han är en känd bloggare, kolumnist och författare som skriver om mat. Han påtalade i en artikel i The New York Times i oktober 2013, risken för att konsumenter blir sjuka av att äta kyckling med ett inlägg under rubriken: Ska man äta kyckling?

Många allvarligt sjuka inlagda på sjukhus

I artikeln berättar han om den rikliga förekomsten av salmonella i kyckling producerad i USA genom ett exempel där hundratals personer injuknade (troligen tusentals på grund av mörkertalet) efter att ha ätit kyckling. Över 40 procent av dessa smittade människor blev också så sjuka att de tvingades till inläggning på sjukhus. Ett problem som nämns i artikeln är att antibiotika inte hjälper och skälet uppgavs vara att salmonellatypen är resistent mot antibiotika.

Enligt www.usatoday.com den 8 oktober 2013, så drabbades tretton procent av de insjuknade av salmonella Sepsis (Septiciemia), vilket är en allvarlig blodförgiftning som är värre än de besvär som sal- monellasmitta normalt ger. Utöver diarré, kräkningar och magkramper som vanligen förknippas med salmonella, kan symtom vid sepsis vara hög feber, frossa, svullnad, rodnad hud, ökad hjärtfrekvens, förvirring, hyperventilation och högt blodtryck och smitta av denna bakterie kan för människan vara livshotande.

Fortsatta problem med smittade kycklingar

Och som om detta inte räcker: Otroligt nog (sett med svenska ögon) så fortsätter producenten (misstänkt leverantör är den amerikanska producenten ”Foster Farms”) att leverera salmonellasmittad kyckling på marknaden. Foster Farms gick den 18 oktober ut (bland annat i tidningen The Los Angeles Times) och bad om ursäkt för att de har orsakat många människor många sjukdomsdagar. Man sa då också att man rättat till problemen. Och man påstod också att det finns moderna antibiotiker som är fullt ut effektiva när det gäller att bekämpa drabbade sjuka människor.
 
Mothuggen mot Foster Farms blev då omfattande och kongressledamoten Louise Slaughter menade i www.usatoday.com att kycklingslakteriet inte hade någon grund för att kunna påstå detta. Hon sa istället: ”Dessa Salmonella Heidelberg-stammar är resistenta mot multipelantibiotiker, inkluderande ampicillin, chloramphenicol, tetracycline och streptomycin.”

Bekymren var således inte över, vare sig för Foster Farms eller allra minst för konsumenterna. Salmo-nellakycklingarna fortsatte nämligen att smitta människor. Den 21 november skrev The Oregonian att fler och fler insjuknar och rapporter om ”kycklingsmittan” noterades först i några få stater, senare i 18, och strax därefter i inte mindre än minst 23 av USA:s stater och av detta dras slutsatsen att smittad kyckling fortsätter att komma ut på marknaden.

Skribenten Marc Bittman upprörs över detta och frågar sig hur många smittade kycklingar som ska komma ut på marknaden innan man sätter stopp för detta. Han påpekar också att konsumenten inte ska vara tvungen ”att hantera kycklingen som om den är en laddad pistol”. Han menar också att konsumenten inte ska hållas som skyldig till att smittad kyckling gör dem sjuka. En fullt motiverad ståndpunkt, kan man tycka.

Myndigheterna tar till orda

Vad gör då de amerikanska myndigheterna? Av medier i USA att döma, tycks myndigheterna hamna på efterkälken i kampen för att påvisa och bevaka bakterieförekomsten i djurhållning och mat samt att före-bygga att vanliga konsumenter skyddas från att bli allvarligt sjuka.

Den amerikanska matsäkerhetsmyndigheten (USDA:s Food Safety and Inspection Service) har visserligen deklarerat att arbetet mot salmonellan måste prioriteras och fokus sätts på ”raw poultry”, alltså rå kyckling. Men ”omställningen” till att verkligen mota ut salmonellan ur djurhållningen istället för att klara människors hälsa genom ”god köks-     hygien” tycks vara stor.

Även regeringen har engagerats i salmonellaproblemen och chefen för matsäkerheten på USA:s jordbruksdepartement har sagt något om att kampen mot salmonella kommer att bli en av deras högst prioriterade uppgifter under de närmaste tolv månaderna.

En av medarbetarna på USDA sa också på ett möte med ”North American Meat Association” att myndigheterna för det kommande året har för avsikt att åstad-komma väsentliga framsteg mot sjukdomsutbrott relaterade till salmonella.

Omöjligt och för dyrt med nollvision

Att döma av dessa kommentarer i media växer insikten i USA när det gäller konsekvenserna av att mat som gör människor sjuka säljs i handeln och serveras på restaurangerna och det verkar som man menar allvar bland myndigheterna när man säger att man ska bekämpa salmonellaspridningen genom mat. Och rapporter från USA talar också om en minskning av salmonellaförekomsten, för fjäderfä minus 34 procent för kvartal 2013.
Att utplåna salmonellan i kycklinguppfödningen tycks dock inte vara realistiskt utan istället inriktas arbetet (för att minska sjukdomsfallen) mot att ”styra upp” hanteringen av livsmedlen. I amerikansk media konstateras att det skulle bli för dyrt att i USA slakta ut alla flockar med smittade fåglar. Det tycks som om näring och stat också anser detta och istället är en av metoderna för att få bort bland annat salmonellabakterier att kycklingarna klorsköljs.

Ansvaret på konsumenten

Dessutom läggs ansvaret på konsumenten som  genom tillräcklig upphettning och hygienarbete i köken ska klara sig från matförgiftningar. Därför känns Marc Bittmans påpekande om att kycklingen inte av konsumenten ska behöva behandlas som en laddad pistol relevant. Det tycks som om man i USA försöker åtgärda problemen med att salmonella finns i maten genom antibiotika och vacciner, inte genom att utplåna bakterierna ur djurhållningen. Marc Bittman frågar sig därför om regeringen och myndigheterna står på industrins eller människornas sida i kampen för mat som man inte blir sjuk av.

Industrin, i form av Foster Farms, tycks nämligen inte sikta på någon nollvision i sin kycklingproduktion. Så här sa Mr O’Connor på företaget i artikeln på www.usatoday.com:
”Salmonella är naturligt förekommande på kyckling men den kan bli till fullo utplånad om den råa produkten hanteras ordentligt och kokas rätt”.
Så resonerar en av USA:s kycklingproducenter.

Sverige utopiskt föregångsland

Den aktuella salmonellan i ovan relaterade kycklingfall hos Foster Farms uppges vara S. Heidelberg. Även annat kött än kyckling, och ägg, pekas ut som spridare av salmonella i artiklar i amerikanska media.

Avslutningsvis kan nämnas att Marc Bittman i slutet av sin långa artikel i The New York Times som enda land nämner Sverige som ett föredöme: ”Sverige producerar kyckling med salmonella på nollnivå.”

Läs övriga artiklar:
DetÄRskillnad

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.