2014-02-10

Otänkbart i Sverige

– Det svenska förebyggande smittskyddsarbetet är mycket annorlunda. Ett scenario med spridning av salmonellasmittade kycklingar, som i det amerikanska fallet, är därför fullständigt otänkbart i Sverige.

Det säger Pia Gustavsson, chefsveterinär på Svensk Fågel i en kommentar till ovanstående artikel med salmonellasmittade konsumenter i USA.

Pia Gustafsson ser många fördelar med det svenska djur- och smittskyddet.
– Svenska kycklinguppfödare har under lång tid arbetat aktivt med förebyggande djurskydd och smittskydd på sina gårdar så att smittor hålls utanför stallet och så att kycklingarnas miljö blir bästa tänkbara. När allt fungerar är behovet av antibiotika mycket litet eftersom friska djur inte har något behov av antibiotika.
– Antibiotikatyper som driver resistens eller är viktiga för humanhälsan används över huvudtaget inte inom svensk matfågeluppfödning, säger hon.
Olika åtgärder
När det gäller salmonellautbrott har Svensk Fågel en striktare hantering än de flesta andra länder.
– I Sverige destrueras en infekterad flock omedelbart. På detta sätt säkerställs att en smitta aldrig når konsumenten. Men detta svenska system anses vara för kostsamt att införa i USA, säger Pia Gustafsson. 

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2014.

#DetÄRskillnad

Svenska nolla framhålls som unik

Läs övriga artiklar:
DetÄRskillnad

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.