2014-02-10

60 års framgångsrik kamp


I dag är det sextio år sedan det senaste stora salmonellautbrottet i Sverige. Det inträffade i Alvesta i juni 1953 då totalt 8 845 människor smittades av salmonella Typhimurium. 4 200 personer fick sjukhusvård och 90 personer dog på grund av bakteriesjuk-domen.
Detta utbrott blev starten på arbetet för den salmonellafria svenska maten. I många andra länder ser det annorlunda ut, med än i dag uppenbara risker för att man blir sjuk av maten.


Efter matkatastrofen i Alvesta 1953 bildades föregångaren till myndigheten Smittskyddsinstitutet (Statens bakteriologiska laboratorium) och nu byter myn- digheten namn igen. Från halvårsskiftet är namnet Folkhälsomyndigheten. Och det är just det som namnet säger, som det handlar om; att skydda och värna människornas hälsa.

 Direkt efter nockoutslaget mot folkhälsan 1953, drogs kampen mot salmonella omgående igång. Detta arbete, som alltså har pågått under 60 år i Sverige, har lyckats och svensk djurhållning och svensk mat är därför unikt fri från salmonellabakterier. Men bakterierna lurar alltid utanför stall- dörren och kampen pågår ständigt. Svenskt lantbruk jobbar dock i dag förebyggande, istället för med bekämpning av faktiska utbrott av salmonella.

Många salmonellor – Sverige förskonat

Det finns minst 2 500 olika sorters salmonella och arbetet i Sverige har varit inriktat på att bekämpa alla salmonellatyper. Detta gäller hela lantbruket och all svensk livsmedelsproduktion. I internationell djurhållning och matproduktion är däremot salmonella vanligare och på många håll väljer man att bekämpa endast de allvarligaste salmonellatyperna. 

Många sjukdomsfall inom EU

Att salmonellabakterier förekommer i många  andra länders matproduktion, både utanför och inom EU, är inte ovanligt och tillsammans med campylobakter är salmonella en av de viktigaste orsakerna till att människor förgiftas av maten. I till exempel Frankrike drabbas 30 000-40 000 personer varje år av salmonellainfektioner och av dessa behöver 5 000-  10 000 sjukhusvård. Människor dör också när salmonellabakterierna går till angrepp. Enligt en nyligen genomförd studie kan dödligheten på grund av salmonellasmitta ligga på 500 personer under bara ett år i till exempel Frankrike.

EU vill minska sjukfallen

År 2003 införde EU ett program för bekämpning av de allvarligaste samonellorna, Salmonella Typhimurium och Salmonella Enteritidis, och flera länder har sedan dess lyckats minska förekomsten av dessa två serotyper. Däremot är övriga typer av salmonella inte reglerade vilket innebär att de förekommer i varierande utsträckning i EU-länderna.

Många länder åtgärdar med vaccination

Sverige har alltså lyckats förhindra att salmonellabakterier via maten når konsumenten genom att hålla djurhållningen smittfri och genom ett noggrannt kontrollprogram som genomsyrar hela produktionskedjan. Läs mer om detta på annan plats i denna tidning.

I många andra länder tycks man ha gett upp försöken att göra djurhållningen och stallmiljön fri från salmonellabakterier och man försöker istället att undvika att människor smittas av salmonella genom att vaccinera djuren. Detta betyder att man i stället för vidta åtgärder för minskad förekomst av bakterier i miljön och bland djuren, så  åtgärdar man symtomen.
Läs mer om vaccination mot salmonella i en annan artikel i Fjäderfä nummer 2-2014 och även i denna länk.

#DetÄRskillnad

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2014.


Läs övriga artiklar:
DetÄRskillnad

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.