2014-02-10

#DetÄRskillnad

Många länder väljer vaccination

– inte bekämpning av all salmonella

Inom EU menar många att EU-kommissionen tagit krafttag mot salmonellan i djurhållningen. Men detta är en sanning med modifikation. Kampen förs på allvar endast mot de allvarligaste salmonellatyperna och åtgärden består till stor del av vaccinationer. Inte av förebyggande åtgärder med syfte att hålla bakterierna utanför djurstallarna, så som sker i Sverige.

Som framgår längre bak i denna tidning så visade EU:s senaste så kallade baslinjestudier att salmonellan i den europeiska fjäderfäproduktionen är utbredd i många länder. EU jobbar visserligen med att förbättra läget men skillnaden jämfört med det svenska salmonellaläget, liksom inställningen till salmonella, är alltjämt stora.

Vaccination mot vissa salmonellor

En skillnad mellan Sverige och de flesta andra länder är vilka åtgärder man vidtar i bekämpningen av salmonella. I Sverige accepteras ingen salmonella i djurhållningen över huvud taget, medan man i allmänhet inom EU endast kontrollerar och bekämpar de svåraste salmonellorna som S. Typhimurium och Enteritidis.

– Vaccination mot salmonella, och för övrigt även mot många andra sjukdomar som vi är förskonade från i Sverige, är ofta förekommande på många håll runt om i världen och även inom EU. Faktum är att vaccination mot just salmonella nu sker i de flesta EU-länderna, säger Magnus Göransson som är veterinär på Svenska Ägg.

Har man ett vaccin som klarar flera (alla?) salmonellatyper eller måste man vaccinera mot varje typ eller grupp?

– Man vaccinerar mot vissa serotyper och framför allt gäller det salmonellorna typhimurium och enteritidis. Man angriper således inte alla salmonellor.

Innebär inte detta att man i många länder släpper kampen mot salmonellorna?
– EU har tydligt visat att man vill minska riskerna för att befolkningen ska bli sjuk av maten och kampen pågår mot de farligaste salmonellorna. Men visst, någon kamp fullt ut är det inte.

Varför väljer man denna begränsade bekämpning?

– Den dominerande grundinställningen är att man inte behöver bry sig om övriga salmonellor och skälet är troligen att man gör en avvägning av vad som anses möjligt och ekonomiskt försvarbart. Slutsatsen har då blivit att man tar sig an de bakterier som anses som allra farligast.

Hur väl fungerar vaccination som salmonellabekämpning? Blir stallmiljön och djuren garanterat fria från salmonellabakterier när man har vaccinerat?
– Nej, inte riktigt. Bakterierna kan finnas kvar, och finns förmodligen kvar på vissa håll i stallet, trots vaccinationer. Dels gäller detta givetvis de salmonellor som inte bekämpas. Men troligen kan även salmonellorna typhimurium och enteritidis finnas kvar i stallen trots vaccinationer i de fall där man inte lyckas få bort bakterierna helt och hållet. Ändå når man ganska långt genom vaccintionerna. Man trycker ner smittrycket och på så sätt förhindras att salmonellan går in i äggen.

Är vaccination mot salmonella, istället för total sanering enligt svenska principer, en allmänt accepterad metod i  de övriga europeiska länderna?
– Ja, det kan man nog säga. EU har sagt att ägg med typhimurium- och enteritidisbakterier inte får  säljas till konsumenterna. Däremot säljs dessa ägg till produkt-industrin. Övriga salmonellor lämnas i många länder därhän. I Sverige vore ett sådant agerande otänkbart.

Men om övriga salmonellor är så utbredda. Blir då inte befolkningen inom EU sjuka av ägg och kyckling?
- Jovisst. Det förekommer absolut att konsumenterna drabbas av salmonella. Detta gäller såväl ägg som kyckling och även andra livsmedel.
EU jobbar alltså hårt på att salmonellorna typhimurium och enteritidis ska pressas tillbaka. Men i övrigt får djurhållare, och konsumenter, alltså leva med salmonellabakterierna. Är det så?
– Ja, så ser det ut just nu.

Ett av råden som konsumenter får är att ”sköta kökshygienen”. Vad säger du om detta?
– Visst ska man vara noggrann med hygienen i köket. Den principen gäller i hela livsmedelskedjan, ända fram till matbordet. Men även om konsumenter och kockar vet att man ska koka maten väl samt tvätta skärbrädor och händer, så är det lätt att göra misstag. Och då kan bakterierna få spridning. Med salmonellafri mat finns det däremot ingen risk för att matgästen smittas av salmonella.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2014.

Läs övriga artiklar:
DetÄRskillnad

#DetÄRskillnad

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.