2014-02-10

Låg campylobacternivå i svensk kyckling

Svensk fjäderfäproduktion jobbar med en lång rad kvalitetsprogram som av utrymmesskäl inte nämns i Fjäderfä nummer 2-2014. Som framgår, så har vi valt att fokusera på salmonella. Här följer dock en kort information om campylobakter.

De övriga svenska kvalitetsprogrammen berör viktiga faktorer som djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet. Ett av dessa program är Svensk Fågels arbete med campylobacter.

Campylobacter är en bakterie som ger många sjukdomsfall runt om i världen och som på många håll anses som ett väl så stort hot mot människors hälsa som salmonellabakterier gör.

Campylobacter kan orsaka magsjuka hos människor och bakterien finns både hos tama och vilda djur i naturen. Vanligast finns bakterien bland vilda småfåglar och i stillastående vattendrag, inte sällan av mindre storlek. Men också hos hundar, katter, nötkreatur, grisar och kycklingar samt i opastöriserad mjölk.

Svenskt övervakningsprogram

Branschorganisationen Svensk Fågel startade redan 1988, tillsammans med svenska myndigheter, ett övervakningsprogram i syfte att minska förekomsten av campylobacter hos svensk kyckling och genom detta arbete, där forskning och praktiska försök har varit en viktig del, har goda resultat uppnåtts. Sverige är sannolikt det land i världen som i dag kommit längst i att minimera förekomsten av campylobacter i kyckling.

Internationellt stora variationer

Den europeiska livsmedelsmyndigheten, EFSA, och EU, har gjort flera undersökningar som har visat att förekomsten av campylobakter inom kycklinguppfödningen är väsentligt lägre i de nordiska länderna, jämfört med övriga EU. Variationerna mellan länder avseende risken för att bli smittad av campylobacter via kyckling är alltså mycket stora.

Undersökningar av andelen campylobakterbakterier i kycklingar har visat på genomsnittliga nivåer inom EU på 75 procent (positiva laboratiorieprover). Detta kan jämföras med den svenska nivån som är lägre än tio procent. (9,2 % positiva för 2012 och 8,8 % för 2013). Sverige är således ett av de länder som har den absolut lägsta förekomsten av campylobakter i kyckling.

Den svenska linjen är att bekämpa förekomsten av campylobakter genom att hålla bakterien utanför stallarna men även andra metoder undersöks på sina håll. I bland annat Danmark undersöker man i ett doktorandprojekt möjligheterna för framtida vaccin mot campylobakter.

Källor och mer information om campylobacter:
www.svenskfagel.se och www.sva.se samt
www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/campylobacter.htm
www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/factsheetcampylobacter.pdf


Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2014.

Läs övriga artiklar:
DetÄRskillnad

Återigen:
#DetÄRskillnad

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.