2014-02-10

#DetÄRskillnad

Baslinjestudier jämför salmonellaläget i EU:s medlemsländer

EU:s baslinjestudier gör det möjligt att jämföra förekomsten av salmonella i djurhållningen i EU:s alla medlemsländer, samt även Norge.

Siffrorna i dessa jämförande studier visar att Sverige ligger i den absoluta toppen genom att hålla salmonellaförekomsten på en extremt låg nivå. Fjäderfä har tidigare berättat utförligt om dessa studier och återger här (pdf nedan) endast några sammanfattningar.

Läs här (pdf) mer om baslinjestudier för värphöns, kyckling och kalkon! (.pdf)

Sammanfattning

Mycket bra läge i Sverige
De genomförda baslinjestudierna visar att Sverige, liksom Finland och Norge, har en god salmonellasituation jämfört med övriga europeiska länder. Ett långsiktigt förebyggande arbete har bidragit till det.

Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2014.

Läs övriga artiklar:
#DetÄRskillnad
#DetÄRskillnad

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.