2014-02-10

Importkött salmonellasmittat trots ”korrekt” veterinärintyg

#DetÄRskillnad

Importkött kan vara salmonellasmittat trots att ett korrekt salmonellaintyg medföljer. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket och tio kommuner genomförde löpande under 2012. Av de 33 sändningar som kontrollerades visade sig två innehålla salmonella, trots korrekta salmonellaintyg.

Sverige är i det närmaste fritt från salmonella. Den så kallade salmonellagarantin ska förhindra att salmonella kommer in i landet, genom att importkött och importägg från andra länder ska provtas för salmonella innan det skickas till Sverige. Under 2012 genomförde Livsmedelsverket tillsammans med tio kommuner kontroller på 71 företag som tagit emot kött från andra EU-länder. Dokument för 131 sändningar (78 nöt-, 45 gris- och 8 fjäderfäkött) kontrollerades. Även konsumtionsägg ingick i projektet, men några äggpartier kom aldrig in just då.

Salmonellaanalyser gjordes på 33 partier. Två av dessa visade sig innehålla salmonella, trots att sändningarna åtföljdes av korrekta salmonellaintyg. Det handlade om ett parti nötkött från Irland och ett parti griskött från Danmark. Detta kan också jämföras med de lettiska äggen (se artikel på föregående sidor) som trots intyg från lettiska veterinära myndigheter var salmonellabärande (S. Infantis).

Märklig myndighetsinformtion

I det pressmeddelande som Livsmedelsverket skickade ut berättades att salmonella hittats i två sändningar, däremot inte att dessa sändningar åtföljdes av korrekta salmonellaintyg. För att få vetskap om detta måste man läsa rapporten (Rapport 15, 2013).

Varför nämns inte detta i pressmeddelandet? Antingen är ju dokumenten falska eller också är provtagningen i avsändarlandet bristfällig?
– Vi ansåg att urvalet var för litet för att vi ska kunna dra generella slutsatser, säger Åsa Kjellberg, veterinärinspektör på Livsmedelsverket. Och vi vet ju inte vilka orsakerna är.

Men två sändningar av 33, är inte det mycket?

– Nej,  vi kan inte dra den slutsatsen på detta begränsade underlag. Hade vi kontrollerat 100 sändningar så hade vi kanske kunnat göra det.

Kommer ni att utvidga undersökningen för att kunna dra generella slutsatser?
– Nej, det finns inga resurser för det. Däremot ska vi erbjuda bättre information till både företagen och myndigheterna om vad salmonellagarantin innebär. Det finns problem med dokumentationen hos både Livsmedelsverket och kommunerna.

Ska informera avsändarländerna

Bland de åtgärder som Livsmedelsverket föreslår för att förbättra salmonellakontrollen är att reglerna för provtagning av bulkpartier förtydligas. Här finns det enligt Åsa Kjellberg oklarheter, även när det gäller avsändarländerna. Både myndigheter och företag i avsändarländerna ska informeras bättre om kraven i salmonellagarantin. Dessutom föreslås att mottagarföretagen tar stickprov i sin egen kontroll.

Kan man utifrån resultatet av den här kontrollen påstå att den svenska salmonellagarantin inte fungerar?

– Nej, det kan man absolut inte, svarar Åsa Kjellberg.

Blev ni överraskade av resultatet?

– Nej, vi har gjort kontroller tidigare och visste att det fanns vissa problem.
Krävs det även åtgärder på politisk nivå för att rätta till problemen?
– Vi står i ständig kontakt med departementet i dessa frågor. Men nu ska vi först öka kännedomen bland företagen och myndigheterna.

Men om det är problem så kontaktar väl Livsmedelsverket även sin motsvarighet i avsändarlandet?
– Ja, om det är upprepade problem, men inte om det handlar om någon enstaka sändning, som i detta fall.

Har det förekommit upprepade problem?
– Ja, det har hänt.

Kan du nämna något land i det sammanhanget?
– Nej, det gör jag inte.
Brister förekommer
Brister konstaterades på ett antal punkter i leverantörernas hantering av salmonellagarantierna. Det förekom bland annat att handelsdokument saknade namnteckning och att kött skickades innan analysen var klar.

En sammanfattning av bristerna hos leverantörerna visade följande:
• Vart tjugonde parti saknade laboratorieintyg eller analysresultet.
• Vart tionde parti saknade tydligt samband mellan partiet och analysen.
• Vart sjätte parti var inte provtaget enligt gällande lagstiftning.
• Vart tredje bulkparti (där delarna inte packas styckevis) hade färre prov än Livsmedelsverket rekommenderar.

Var sjätte sändning felhanterad
Hos de mottagande svenska företagen saknade vart femte rutiner för att granska partiernas dokument för salmonellagarantin, och för att hantera brister i dokumenten. Nästan hälften av de mottagande företagen saknade rutiner för egen uppföljande provtagning.
– Det är oacceptabelt att var sjätte sändning inte har provtagits på rätt sätt, säger veterinärinspektör Åsa Kjellgren på Livsmedelsverket.

Läs fler artiklar under: #DetÄRskillnad

Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 2-2014.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.