2014-02-10

Alvestaläkaren varnar för importerad salmonella

60 år efter Alvestautbrottet

Det svenska unika salmonellaprogrammet är sprunget ur salmonellautbrottet i Alvesta (läs om det i annan artikel).
I dag, 60 år senare, har Fjäderfä talat med 2014 års distriktsläkare i Alvesta. Han heter Urban Stattin och han säger att han inte känner någon oro över salmonellaläget i Sverige.

Detta är ett gott betyg åt den nationella salmonellabekämpning som bedrivits ända sedan Alvestautbrottet år 1953.
Ett varningens finger höjer dock Stattin för ökad livsmedelsimport från länder med sämre salmonellasituation samt för ”turistsalmonellan”.


Ingenstans känns den svenska salmonellahistoriens vingslag tydligare än i Alvesta. Ortens distriktsläkare, Urban Stattin, visar sig också fortfarande kunna läxan från den läkarutbildning han avslutade för sisådär 35 år sedan.
– Jag kommer mycket väl ihåg det avsnitt i infektionsläroboken som handlade om just Alvestautbrottet. Jag kommer till och med ihåg namnet på bokens författare, Justus Ström.

Djurhälsa och folkhälsa
Därmed har vi fått ytterligare en bekräftelse på Alvestautbrottets avgörande betydelse när det gäller insikten om det oskiljaktiga sambandet mellan djurhälsa och folkhälsa. I sin dagliga läkargärning stöter dock Urban Stattin sällan på salmonella.

Smittas utomlands eller på restaurang
– Jag kanske har en patient i månaden eller en varannan månad. Vanligtvis har dessa personer smittats när de varit utomlands eller när de ätit på restaurang. Däremot är det väldigt sällan som någon smittas i sitt hem.
– Patienten får vanligtvis diarré och ont i magen. Vi tar avföringsprover som vi skickar  till ett lab i Växjö för analys. När vi får svar får vi veta om det är salmonella och dessutom vilken undertyp det rör sig om. Då kontaktar vi patienten och ställer frågor om var han eller hon har varit, och när sjukdomssymtomen första gången uppträdde.

– Därefter tar vi ställning till behandling. Det är endast när det handlar om folk som arbetar med livsmedel i någon form som de måste stanna hemma från jobbet. För alla övriga patienter gäller det bara att vara noga med att tvätta händerna och att ha tillgång till egen toalett. Antibiotika ges mycket sällan, bara vid mycket allvarliga fall.

Enligt Urban Stattin är det sällsynt att någon blir riktigt allvarligt sjuk i salmonella. De flesta klarar sig undan med lös avföring och allmänna problem med magen.

Rapporteras vidare till smittskyddsläkaren
Uppgifterna som framkommer vid intervjun med patienten rapporteras sedan in till landstingets smittskyddsläkare. Ofta kan då den senare utifrån undertypen av salmonella, förutom att bestämma vilket land det handlar om, även precisera ett område och kanske till och med en specifik restaurang i en bestämd stad. Den slutsatsen kan då dras utifrån att man haft flera patienter som ätit där och smittats av just denna undertyp.

Hur ser då den nuvarande distriktsläkaren i Alvesta på det allmänna salmonellaläget i Sverige 60 år efter Alvestautbrottet?
–Jag känner ingen oro. Sverige har ett bra regelverk och vi har bra koll här hemma. Men en ökad import av kött från länder med sämre salmonellasituation kan givetvis bidra till att situationen försämras. En ökning av turistsalmonella är också en riskfaktor. I vissa länder har man så mycket salmonella att man inte bryr sig längre. Man har helt enkelt gett upp.

– Däremot är jag betydligt mer orolig när det gäller multiresistenta bakterier. ESBL-bakterier är ett stort hot. Där är det nästan bara Sverige och Norge som fortfarande håller stånd någorlunda. I England har man i stort sett gett upp. Men om vi slutar skriva ut så mycket penicillin så tror jag faktiskt att vi kan reda upp situationen. Då får nämligen de friska bakterierna chansen att växa till på de multiresistentas bekostnad.

Urban Stattin påpekar också att även för problemet med multiresistenta bakterier gäller det intima sambandet mellan djurhälsa och folkhälsa.
– Vi distriktsläkare grubblar mycket över hur mycket antibiotika som veterinärerna skriver ut.

Läs mer: #DetÄRskillnad

Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 2-2014.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.