2014-02-10

Importlivsmedel orsakar salmonellautbrott

Att salmonellautbrott ofta är svårutredda och att misstänkta smittkällor inte sällan är svåra att få bekräftade framgår av redovisningar av svenska myndigheter under senare år. Ofta misstänks dock att inhemska utbrott orsakats av importlivsmedel. Detta gäller till exempel ett fall med färdigköp kyckling som gällde Salmonella Enteritidis fagtyp 29, 2011.

När svenskar blir sjuka av salmonellasmitta beror det ofta på en utlandsresa eller på smittad importerad mat. Nya matvanor med importerade livsmedel tycks öka smittspridningen av ovanliga salmonellatyper. Det framgick av en artikel 2011 av Smittskyddsinstitutet under rubriken ”Nya importerade livsmedel orsakar salmonella”.

Myndigheten konstaterade att Sverige har ett unikt gott salmonellaläge men också att resande och ökad import av livsmedel tycks göra att fler svenska smittas av salmonella. Nya importerade livsmedel medför också en ökad risk för att bli sjuk i salmonella.

Så skrev Smittskyddsinstitutet: "Anledningarna till att vi nu ser ett ökat antal inhemska utbrott orsakade av typer som traditionellt förknippas med smitta utomlands kan vara flera. Våra matvanor gör att vi vill kunna äta mat från hela världen, när som helst på året, både på restaurang och hemma. Det innebär att vi i större grad utsätter oss för mer exotiska salmonellatyper som vi tidigare bara råkade på utomlands. Utbrottsstatistiken visar nämligen det som gör Sverige unikt i salmonellasammanhang – att ytterst få salmonellautbrott orsakas av livsmedel producerade i Sverige. Vi lägger ner stora summor på att hålla Sveriges djur salmonellafria, och vi har i stort sett lyckats, men ofta står vi alltså inför en annan hotbild".

Läs fler artiklar om salmonella: #DetÄRskillnad

Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 2-2014.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.