2014-02-10

Vill stoppa importsalmonellan

Färre ska smittas av salmonella

En rad ansvariga svenska myndigheter har enats om en strategi för att minska antalet fall av salmonella hos människa. Men då handlar det om att få stopp på den ”importerade salmonellan”. Det är nämligen i spåren av resandet utomlands och av importmaten som de allvarliga bekymren samlas.

I Sverige rapporteras cirka 3 000-4 000 salmonellafall på människor varje år. Majoriteten av alla fall, omkring 75-80 procent, smittas utomlands. Salmonellasituationen i Sverige är god, sett ur ett internationellt perspektiv. Svensk livsmedelsproduktion är näst intill fri från salmonella. De allra flesta salmonellasmittade svenskar, smittas därför av salmonella utomlands eller via importerade livsmedel.

Samverkan för att färre ska smittas

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt har tillsammans arbetat fram strategidokument med gemensamma mål och angelägna åtgärder för att minska antalet humanfall.

Myndigheterna vill bland annat:

• Fortsätta verka för förbättrad övervakning och kontroll av salmonella ur ett internationellt perspektiv. Till exempel har insatser för att begränsa salmonella i fjäderfäflockar inom EU minskat salmonellafallen hos människor.
• Verka för förbättrad och mer kostnadseffektiv övervakning och kontroll av salmonella i Sverige.
• Identifiera nya viktiga smittkällor och minska risken för smittspridning från dem, till exempel införda eller importerade livsmedel.
• Stimulera tvärvetenskaplig samverkan mellan berörda myndigheter, universitet, högskolor och näringen inom området såväl nationellt som internationellt.

Källa: sjv, smi, slv, sva

Läs mer på #DetÄRskillnad

Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 2-2014.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.