2014-02-10

Figur ovan från FJÄDERFÄ nr 2-2014.

Sverige har lägst användning av antibiotika inom EU

Sverige har den lägsta antibiotikaförbrukningen per producerat kilo kött inom EU. I djurhållningen på Cypern använder man trettio gånger mer antibiotika än vad man gör i Sverige och i Danmark används tre gånger så mycket som i Sverige.
Detta visar en rapport från hösten 2013 av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency).


När det gäller total förbrukning (antal ton) antibiotika i lantbrukets djurhållning (in food-producing animals) inom EU så toppar Tyskland med 1,83 miljoner kilo antibiotikamedel av olika slag. Därefter följer Spanien med 1,78 miljoner kilo och sedan Italien med 1,67 miljoner kilo, Frankrike med 912 miljoner och på femte plats Polen med 0,47 miljoner kilo antibiotika.

Toppande Tyskland har visserligen en mycket omfattande djurhållning. Samtidigt är det känt att lantbruket använder mycket antibiotika per producerat djur och Fjäderfä har flera gånger under senare år skrivit om antibiotikaskandaler både i Tyskland och Holland med flera länder men också om hur man kämpar för minskningar av användningen av antibiotika.

Dold oregistrerad försäljning
I tidigare artiklar har också berättats om kycklinguppfödare i Tyskland som använder icke lagligt distribuerad antibiotika, vilken alltså inte är utskriven av veterinärer enligt gällande lagstiftning inom EU.

Resistensoro
Diskussionen om antibiotikaresistens sköt inte oväntat också fart under förra året och myndigheterna i Tyskland konstaterade att bara de lagligt utskrivna antibiotikamängderna, som ges till djuren via vattnet, är så stora att de (även utan den olagliga förskrivningen) skulle räcka för att orsaka resistens. Man säger också, att stallarna inte blir tillräckligt rengjorda mellan behandlingsomgångarna, vilket också driver resistensutvecklingen.
I ett försök att komma till rätta med resistensutvecklingen introducerades i North-Rehine Westphalia ett ”frivilligt åtagande” under 2012 där all användning av antibiotika skulle noteras av djurägare och veterinärer i en databank.

Har inte fungerat
Senare konstaterades att detta system inte fungerade och konsumentministern Johannes Remmel kommenterade detta i upprörda ordalag:
– Resultatet visar att ingenting kommer att hända på frivillig väg när det gäller minskningen av användning av antibiotika i kycklinguppfödningen. Därför krävs omgående skarpare lagstiftning.
Nya lagar var också utlovat men situationen var ännu långt in på 2013 inte bättre, så att minister Johannes Remmel fortsatte att uttrycka sina krav på minskningar av antibiotikaanvändningen i djurutfodringen. (Mer att läsa om detta finns på hemsidan www.fjaderfa.se/?p=20629&m=3223).

Många syndare
Allt fler inser dock att resistensproblematiken måste tas på allvar och tyska politiker har flera gånger uttryckt förhoppningar om att man ska kunna lagstifta för utökade kontrollmöjligheter under 2014.

Det bör påpekas att tysk djurhållning inte är ensam ”syndare” när det gäller omfattande missbruk av antibiotika. Talar man med branschfolk framkommer inte sällan obekräftade uppgifter om dold försäljning även i länder som Belgien, Spanien med flera. Denna dolda antibiotikaanvändning finns alltså inte med i grafen ovan.

EMA-rapporten visar också att antibiotika används slentrianmässigt i många länder och att 90 procent av försäljningen av antibiotika i Europa var avsedd för behandling av hela djurgrupper genom behandling via foder eller vatten. I Sverige är motsvarande siffra tio procent. Sverige har också den lägsta antibiotikaanvändningen inom lantbrukets djurproduktion av alla länder inom EU.

Läs mer om antibiotika och salmonella: #DetÄRskilllnad
Stora variationer inom EU när
det gäller användning av
antibiotika i lantbrukets
djurhållning.

 


Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 2-2014.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.