2014-02-10

Antibiotika till djur – sammanfattning

Sverige
Antibiotika i tillväxtstimulerande syfte är förbjudet i Sverige sedan 1986. Sverige var då först i världen med detta förbud. Sjuka djur får behandlas med antibiotika enbart efter recept från veterinär.
Sverige har en mycket låg antibiotikaförbrukning bland lantbrukets djur och i landet bedöms 16 procent av den antibiotika som säljs gå till djur och i denna andel inräknas även sällskapsdjuren.
Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten har Sverige den lägsta försäljningen inom EU av antibiotika per kilo levande vikt, se ovan t v.

EU
Antibiotika i tillväxtstimulerande syfte är förbjudet inom sedan 2006. Beslutet togs 2003 och följdes av en utfasningstid. Inom EU har inte förbudet givit lika stor minskning av antibiotikaförbrukningen som i Sverige. Det kan bero på att Sverige i högre grad behandlar enskilda djur medan behandling av hela besättningar är vanligare i andra länder. Cirka 50 procent av den totala antibiotikaförsäljningen inom EU bedöms gå till djur (både sällskapsdjur och lantbruksdjur).

USA
I USA är det fortfarande tillåtet med antibiotika i tillväxtstimulerande syfte. Över 80 procent av den antibiotika som produceras bedöms användas till kycklingar, kalkoner, grisar, nötkreatur med mera.
Antibiotika köps i USA fritt i foderaffärer, utan receptkrav. Landet har stora problem med resistenta bakterier men på grund av att man inte vet hur olika substanser används i jordbruket anses det svårt att kartlägga exakta samband mellan antibiotikaanvändning till djur och problem med resistenta bakterier. Det finns dock en opinion mot fri antibiotikaanvändning även i USA och FDA vill åstadkomma ett frivilligt stopp för antibiotikaanvändning i tillväxtstimulerande syfte.

Källor, bland annat: www.ema.europa.eu

Läs mer: DetÄRskillnad

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.