2014-02-10

Hotbilden ... när antibiotikan inte fungerar ...

Resistensutvecklingen leder till längre sjukdomstider, fler komplikationer och ökad dödlighet i befolkningen. Till detta kan läggas högre sjukvårds- och samhällskostnader. Nedan tre tunga röster om det allvarliga läget.

– Bakterierna kan flytta sig mellan djur och människor och vidare runt i
miljön. Resistens cirkulerar alltså mellan olika nischer, och den förökas om vi använder antibiotika och inte hygien.
Det sa Christina Greko, SVA, som är en av världens främsta experter på antibiotika, vid Nordic Poultry Conference 2012.

– Antibiotikaresistensen är ett av de absolut största folkhälsohoten.
Detta dystra budskap har Otto Cars fört fram under många år. Han är professor i infektionssjukdomar, Uppsala Universitet, chef för det internationella nätverket ReAct – Action on Antibiotic Resistance och en av världens främsta experter. Han brukar även påtala problemet med att framställningen av nya antibiotiker har avstannat.

– Man kan bara tänka sig att förpassa sig tillbaka till en tid när det inte är möjligt att göra operationer därför att följdsjukdomarna inte kan botas med antibioitika.
Det sa Folkhälsominister Maria Larsson (kd) under ett seminarium om antibiotikaresistens.

Resistenta bakterier kan ta smittvägen djur-mat-människa

Vad äter du?
Att resistensgener rör sig i miljön gör att människor drabbas inte bara av överanvändning av antibiotika inom läkarvården utan även av antibiotikaanvändningen i djurhållningen. Resistens, som gör att mediciner och antibiotika inte fungerar, kan alltså följa med från djuret genom slakten till matbordet och sedan in i människan. Och sedan vidare ut i miljön i ett fortsatt kretslopp. Se alltså upp för vad du lägger på tallriken.

Läs mer om antibiotika och resistens: DetÄRskillnad

Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 2-2014.