2014-02-15

Antibiotikaresistens likställs med smittsamma sjukdomar

Problemet med antibiotikaresisten ligger högt upp på EU-parlamentets agenda.
Det menar Marit Paulsen som också säger att vi måste uppnå en rimlig balans mellan ländernas smittskyddsåtgärder och handeln på EU:s inre marknad.


– Enligt EU-kommissionens förslag ska antibiotikaresistenta patogener äntligen likställas med smittsamma sjukdomar och hanteras därefter. Detta är en stor framgång, men förslaget kan göras ännu vassare, säger Marit Paulsen som nyligen medverkade Kungliga skogs- och lantbruksakademien, KSLA, workshop på temat: Future Animal Health Regulation of the EU – focusing on disease prevention.

Marit Paulsen är rapportör i Europaparlamentet för den framtida djurhälsolagen och hon merar att detta handlar om en smittskyddslag – inte en djurhälsolag eller en djurskyddslag. Förslag om kloning, åtta-timmarsgräns för djurtransporter och välfärdsstandarder för mjölkkor ska därför inte höra hemma här eftersom de – trots att de alla är viktiga frågor – inte är smittsamma sjukdomar. Däremot är frågorna om antibiotika resistens och problemet med gatuhundar bägge högt på Europaparlamentets agenda.

– En lag som ska hantera så kostsamma frågor som smittsamma djursjukdomar måste vara oerhört ren och tydlig. Den ska ju trots allt kunna förstås och tillämpas av miljontals yrkesverksamma i deras dagliga verksamhet under överskådlig tid.

– Vi måste uppnå en rimlig balans mellan ländernas smittskyddsåtgärder och handeln på EU:s inre markanda, avslutar Marit Paulsen.

Källa: Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet den 28/1 2014.

Läs mer om antibiotika: Det ÄR skillnad
#DetÄRskillnad


Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 2-2014.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.