2014-02-10

Salmonellagarantin läcker

Smittad köttfärs hos Ica

Ännu en gång har det bekräftats att den svenska salmonellagarantin inte alls är någon garanti för att salmonellasmitta inte kommer in i landet via livsmedelsimporten. Vid Ica:s paketeringsanläggning i Västerås, Hilton Food Group (HFG), konstaterades nyligen, och återigen, salmonellasmitta i köttfärsråvara från Irland. Fast då hade redan råvaran hunnit malas till nötfärs och sålts i hela landet i sex dagar.

Den aktuella råvaran levererades från Irland till HFG den 20 januari 2014. Handelsdokument och analysresultat för salmonella enligt den svenska salmonellagarantin granskades vid ankomsten och allting var utan anmärkningar. 

Vid ankomstkontrollen togs också stickprover ut på köttfärsköttet. Detta gjordes inom ramen för Ica:s eget kontrollprogram. Detta prov skickades för analys av salmonella. Onsdagen den 22 januari kom beskedet att provet var misstänkt positivt för salmonella. Råvaran spårades då och det visade sig att all råvara redan var mald till köttfärs. Nu spärrades all köttfärs som fanns kvar i lager för utleverans. 


Ica återkallade butiksleveranser

Söndagen den 26 januari fick Ica det slutliga beskedet att salmonella påvisats i provet. Samma dag återkallade Ica 2,4 ton nötfärs och 80 kilo fläskfärs från butiker. Den irländske leverantören informerades också. Proverna har skickats till SVA för typbestämning. Ica kommer fortsättningsvis att arbeta vidare tillsammans med myndigheterna för att spåra smittkällan.

När produkterna stoppades och återkallades den 26 januari hade de sålts i butiker i hela landet i sex dagar. Sista förbrukningsdag var den 27 januari.


Upprepade salmonellafynd i importer

Den här händelsen är ytterligare en bekräftelse på det som Livsmedelsverket nyligen konstaterade, nämligen att den svenska salmonellagarantin läcker. Det behövdes alltså en provtagning av Ica som gick utöver vad svensk lagstiftning kräver, för att man skulle hitta salmonellasmittan den här gången.

Frågan är hur mycket salmonella man missar om man bara gör vad lagen kräver?

Fast Martin Lindblom på Livsmedelsverket väljer att göra en mera välvillig tolkning av det inträffade, nämligen att när salmonella hittas i importerat kött så blir detta en bekräftelse på att den svenska salmonellagarantin är motiverad.

Under fjolåret tvingades Ica vid två tillfällen att återkalla köttfärs på grund av salmonellasmitta. Dessutom återkallades vid ett tillfälle djupfrysta hamburgare av samma skäl. Ica menar dock att tre återkallelser inom loppet av ett drygt halvår inte är mycket, med tanke på de totala volymerna.

Björn Lundbeck
Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 2-2014.

Läs om skillander mellan svensk och annan matproduktion:#DetÄRskillnad


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.