2015-01-28

Offentlig upphandling ...

Mycket har hänt!

Så här, när det nya året är i sin linda, kommer gärna funderingar kring vad det egentligen är som händer. Går det framåt? Blir det bättre?
Dessa funderingar kan föras på flera plan och inom olika väsentliga områden. Till exempel den offentliga upphandlingen av livsmedel. Något som denna tidning har ägnat mycket kraft åt under minst tio år.
Slutsatsen är: Det går framåt. Men det är tålamodsprövande.
Vi plockar i denna tidning några axplock från den ”offantliga” offentliga matens status landet runt, anno 2015.

Tidningen Fjäderfä har under en följd av år diskuterat skolans och sjukhusens mat med ett stort antal kostchefer, kockar och ansvariga för livsmedelsupphandlingen inom den offentliga mathållningen. Kontakterna har varit många, från riksdagens restaurang ner till minsta förskolekök.

Motfrågor
Till en början fick Fjäderfä inte sällan motfrågor av typen: ”Är det egenligen någon skillnad på svensk livsmedelsproduktion och annan? Varför är svensk kyckling speciell och sitter inte alla höns i burar?
De många samtalen blev ofta långa och de kändes inspirerande och år för år har verkligen kunskaperna bland landets offentliga kostchefer och inköpare ökat.

Goda ambitioner
I dag är mitt intryck att de flesta som jobbar med den offentliga maten är mycket kunniga och de strävar efter att göra bästa möjliga inköp utifrån kvalitet på  både produkter och produktion. Samtidigt som man ska hålla sig inom den offentliga upphandlingens regelverk. Något som bekant kan vara en utmaning även det och de juridiska turerna har som en följd av ett snårigt och svårförståeligt regelverk varit många. I dag är läget klarare, så nog går utvecklingen framåt, omän tålamodsprövande.

Goda exempel
I en intervju på nästa sida möter vi en av landets kostchefer. Det är Eva Bramsvik som i Ystad kom-mun kämpar för att maten till barn, sjuka och gamla ska vara av bästa kvalitet. I en senare artikel möter vi Torsten Medalen i Bergs kommun. Insatser som deras behövs för att ge den svenska livsmedelsproduktionen en rättvis chans att konkurrera.
Vi tar även upp några andra exempel på hur den offentliga livsmedelsupphandlingen hanteras i ett antal kommuner.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 1-2015.
Vi har även varit i kontakt med ansvarig minister, Ardalan Shekarabi, men den intervjun blev inte klar till pressläggning. (Publiceras i nr 3-2015.)
LÄS MER om Offentlig Upphandling, klicka här!

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.