2015-01-26

Offentlig upphandling – Umeå

Global mat i norr

Två tredjedelar importkyckling i Umeå kommun
Importandelen i Umeå kommun när det gäller kyckling ligger på cirka två tredjedelar (65,3 procent enligt statistik jan-juni 2014). Med en totalvolym på 40 årston kyckling betyder detta att Umeå använder drygt 26 ton importerad kyckling och knappt 14 ton svensk kyckling.
På äggsidan återfinns såväl svenska som utländska leverantörer. Nära tio länder  finns redovisade på listan för äggprodukter.
Noterbart i Umeå: Pitepalten uppges  vara enbart svensktillverkad.


Umeå kommuns innevarande avtal för inköp av livsmedel gäller från den 1 mars 2012 och fram till och med den 28 februari 2016. Arbetet med ett nytt avtal har dock redan påbörjats. Umeå kommun köper årligen in cirka 40 ton kyckling och av detta är huvuddelen fryst kyckling. De största styckningsdetaljerna är Chicky wok strimlor och pastakyckling.

Målet är MSR-kraven
När det gäller de krav som Umeå ställer på livsmedlen inför avtalsskrivandet, så uppger Anders Westman, upphandlare på Umeå kommun, att man följer Miljöstyrningsrådets baskrav. I dessa tas bland annat antibiotika och beläggning upp. När det gäller antibiotika hänvisar MSR till risken för spridning av resistens, med folkhälsoproblem som följd.
BSR skriver: ”Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.” För beläggningskrav anges i MSR:s baskrav att: ”Kyckling ska komma från djur som fötts upp på en anläggning där beläggningsgraden varit max 36kg/m2. Rengöring ska ha skett mellan djuromgångarna.”

Verkligheten en annan
Statistiken över levererade produkter under de sex första månaderna 2014 i Umeå kommun visar att man har köpt in kycklingprodukter från sju olika länder.
Det ska dock omgående framhållas att volymerna från några av dessa länder (Lettland, Belgien, Brasilien, Thailand och Nederländerna) är små. Totalt står produkterna från dessa länder för 2,7 procent, vilket utifrån totalvolymen 40 ton skulle bli drygt ett ton  (1 080 000 kilo). Till detta kan Frankrike läggas som leverantör av den så kallade vårkycklingen.

Mycket dansk kyckling körs till Umeå
De största volymerna importerad kyckling kommer från Danmark. Andelen dansk kyckling var i Umeå (januari-juni 2014) nämligen hela 62,6 procent medan svensk kyckling stod för 34,8 procent.
Leverantörer av kyckling är för de stora volymerna Kronfågel och Guldfågeln. Men som nämnts ovan så köper Umeå, via grossisten Martin&Servera, kyckling från ytterligare fem länder i tre världsdelar.
Frågan om den importerade kycklingen uppfyller MSR:s krav, vilka i sina baskrav bland annat har skrivningar för faktorer som ursprung, salmonella, antibiotika, transport av djur till slakt, slaktmetod, beläggningsgrad och näbbtrimning, kvarstår obesvarad.

Blandad kompott på äggsidan
På äggsidan förmedlas mycket ägg och äggprodukter genom Martin&Servera. För leverans av pannkakor etcetera till Umeå kommun återfinns både svenska och utländska producenter och leverantörer. Huvuddelen i volym räknat kommer dock från svenska producenter men floran av leverantörsländer är omfattande.

Ibland uppges flera länder som ursprungsland (länder) för både matfågel och äggprodukter. Detta gäller mest extremt för Umeå kommuns plättar som enligt redovisningen av ursprungsland kan komma från: Belgien, Holland, Spanien, Österrike, Tyskland och eller Frankrike. Lyxheläggen är svenska medan de kokta äggen är tyska. Hönsbuljong pasta kommer från Italien och äggnudlarna från Kina. Detta för att nämna ytterligare några exempel.

Bland alla livsmedel som redovisas i Umeå kommuns statistik, så hittar jag en produkt som jag inte har sett söderöver i landet: Pitepalt, vilket alltså Umeå serverar i kommunens restauranger. Enligt uppgift så håller man här på lokalt och närproducerat.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 1-2015.

Läs mer om Offentlig Upphandling, KLICKA HÄR!

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.