2015-01-24

Offentlig upphandling – Borlänge

75 procent svensk kyckling

– tar stöd av Svensk Fågels kvalitetsprogram
Av den kyckling som Borlänge kommun har serverat under första halvåret 2014 har 75 procent varit svensk. Även ägg och äggprodukter är i huvudsak svensktillverkade. Borlänge hänvisade i kravspecifikationerna i sin senaste upphandling till Svensk Fågels dokument och certifieringssystem. Inom kort görs en ny upphandling.

Borlänge sköter sin upphandling inom ”Upphandlingscenter”, vilket är ett samarbete med dalakommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Säter samt ett kommunalt bolag. Tillsammans har de en gällande upphandling som gjordes 2010 och hösten 2014 var det dags för en ny upphandling. I den nya har man delat upp upphandlingen i flera delar och i en av dem upphandlas kyckling.

Nämnas kan att Borlänge tidigare har uppmärksammats för samordning av transporter på ett sätt som underlättar för mindre och lokala leverantörer. Målet uppges vara att hålla fokus på kvalitet framför ”lägsta pris” och man vill uttryckligen öka andelen lokala livsmedel i kommunens serveringar.

Stöd av Svensk Fågels program
Borlänge hänvisar vid flera tillfällen i sina dokument (kravspecifikationer) till Svensk Fågels certifieringssystem och man skriver bland annat: ”Branschorganisationen Svensk Fågel har krav för ursprungs- och kvalitetsmärkning som bland annat ställer krav på kläckt, uppfödd, slaktad och förädling i ett och samma land för att ursprunget ska anges”. I Borlänges baskrav för kött gäller att leverantören ”vid förfrågan” ska kunna lämna information om ovanstående. Kravet gäller även för sammansatta köttprodukter med mer än 20 procent kött.

Dalakommunerna hänvisar även till Svensk Fågels certifieringssystem när det gäller användningen av antibiotika och kravet är att antibiotika endast får ha använts efter veterinär förskrivning då användningen är medicinskt motiverad. Man påpekar också vikten av rätt bedövning vid slakt och föreslår för verifikationen bland annat Svensk Fågels protokoll för avblodning eller verifikation från officiell veterinär på slakteri.

25 procent importerad kyckling

Svensk kyckling dominerar i dalakommunernas upphandling men import förekommer, framför allt från Finland. Borlänge har även till exempel upphandlat 175 kilo importerad kalkon och kycklingbuljong från Italien medan kycklingpytten och kycklingkorven var av okänt ursprung.
Totalt köper Borlänge på årsbasis in (uppräknat på statistiken för jan-juni 2014, cirkavärden): Fågelprodukter, färdiglagat: 23 ton, respektive råa: 3,6 ton. Totalt 26,6 ton. Av dessa fågelprodukter är 6,7 ton importerat. Detta blir 25 procent importerad kyckling. Borlänge har inte haft något avtal om färsk kyckling enligt statistiken och inte heller köpt in färsk kyckling. Statistiken ovan avser således endast kycklingprodukter men dalakommunernas UpphandlingsCenter, meddelar att man i den nya upphandlingen som nu görs, kommer att ställa förfrågan även om färsk kyckling.

Buräggen kom under den redovisade perioden från Svenska Lantägg medan Båsbo ägg stod för ekoäggen. Pannkakan är i huvudsak svenska Raskannas pannkakor men även finska pannkaka och plättar har köpts in.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 1-2015.
Läs mer om Offentlig Upphandling, KLICKA HÄR!

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.