2019-09-16

Håkan Persson, vd på Lantägg inom DAVA Foods


”Vi vill lyfta förädlingsvärdet på äggprodukterna”

WhitePRO är en spetsprodukt för gymmarknaden. Egg glaze spray är däremot något som bagarna uppskattar för att bullarna ska få sin vackra glans. Detta är två av de produkter som DAVA Foods tillverkar och vd Håkan Persson berättar i denna artikel om ökande efterfrågan och att målet är att lyfta förädlingsvärdet på äggprodukterna.

Lantägg knäckte ägg och var aktiv på äggproduktsidan redan under tidigare ägaren Håkan Anderssons tid. I dag med DAVA foods som ägare av Skara-anläggningen kan denna del utvecklas ytterligare. Till de senare händelserna hör att man sedan 2018 knäcker gotländska ägg till den pannkaksfabrik som Gotlandsägg driver (se annan artikel).
En annan färsk händelse som har förändrat grundförutsättningarna för Dava Foods är att man vid årsskiftet (2019-2020) tar över som packeri för den produktion av ägg som sker hos Cedergrens i Fliseryd. Denna artikel ägnar vi dock i huvudsak åt äggproduktsidan.

Vill förälda och höja värdet
– Vi vill lyfta förädlingsvärdet.
Så lyder Håkan Perssons korta och kärnfulla svar på Fjäderfäs fråga: Är äggprodukterna en intressant verksamhet som kan utvecklas för ökad lönsamhet? Eller är knäck och äggprodukter av olika slag mest ett sätt att med dålig ekonomi göra sig av med B-ägg och överskottsägg?
I nästa mening så säger Håkan att lönsamheten på produktsidan inte är på samma nivå som på skaläggsidan men att man ”jobbar på detta”. Målet är alltså att förbättra ekonomin men utmaningen är knappast enkel och graden av lönsamhet är givetvis svår att precisera då många faktorer spelar in.
Historiskt har äggöverskott och volymer till produktsidan inte varit något som svensk äggproduktion har tjänat några större pengar på, utom undantagsvis vid exempelvis underskott på världsmarknaden. Men produktsidan har ändå varit viktig för avsättningen av sekundaägg och överskottsvolymer.

Höjer ambitionen
Men nu höjs ambitionerna när det gäller lönsamhet på flera håll i branschen och när jag följer upp med fler frågor om vad som går att göra på äggproduktsidan så visar Håkan Persson mig till det visningsrum som finns i lokalerna i Skara för att förklara mer om det kanske lite okända arbete som äggpackerier och ”äggförädlare” sysslar med, och de produkter som man tar fram.
Det handlar (som Fjäderfäs läsare känner till) om de kända fraktionerna när ägget knäcks och behandlas: torra och flytande produkter fördelat på vita, gula och helägg, vilka sedan ska presenteras för kunderna i olika produkter och förpackningar.

Protein på bara vitan
I Skara producerar man flytande produkter och i DAVA:s sortiment finns (förutom förhållandevis enkla produkter som kokta och skalade ägg, i 4 kilos hinkar eller 1,5 kilos tråg), flytande pastöriserade äggvitor som till exempel produkten ”whitePRO” som håller sig i 90 dagar i rumstemperatur.
– Produkten behöver inte kylförvaras, vilket ger oss helt nya lagrings- och distributionsmöjligheter, säger Håkan. whitePRO tillverkas i Danmark av ägg som finns inom DAVA-koncernen, vilket alltså innebär att ägg från också andra länder runt Östersjön än Sverige används och försäljning sker till hela Europa (inklusive Sverige) genom Gymgrossisten. Håkan säger att exportandelen är stor för produkten och White PRO efterfrågas av personer som ofta tränar extremt mycket och bara vill ha aminosyror och protein. Inte fett och kolhydrater, vilket finns i gulan. Andra produkter i visningsrummet i Skara är en annan variant på flytande äggvitor där den som dricker en dl får i sig motsvarande tre äggvitor. En helt annan produkt är ”Egg glaze spray”, vilket underlättar vid bakning när man vill ge bullarna den sista finishen; istället för att pensla bullarna med ägg så sprayar man dem.

Tre kundgrupper
Dava Foods tillverkar flytande produkter till de tre allmänt kända kundgrupperna: dagligvaruhandeln, food service och livsmedelsindustrin.
Den förstnämnda (livsmedelsbutikerna) köper ungefär 15 procent av Dava Foods flytande produkter och historiskt har det enkelt uttryckt handlat om ”produkter för hemmets bakning”. Håkan berättar dock att det i dag mer handlar om konsumenternas intresse för proteinprodukter när det gäller butiksförsäljningen. Köpare av proteinprodukterna är en del av de människor som tränar eller andra som av olika skäl anser sig behöva extra tillskott av protein.

Den andra kundgruppen, food service, är restauranger, storkök och offentliga kök som ofta får sina produkter via grossisterna och här handlar det om att kockars och bagares arbete ska förenklas när de använder ägg. Den stressade restaurangmiljön uppskattar till exempel när det går snabbt och därför väljer många gärna knäckta på ägg dunk, hellre än att de själva ska knäcka äggen. Segmentet food service köper cirka 30 procent av Dava Foods äggprodukter.

I den tredje kundgruppen (livsmedelsindustrin) återfinns livsmedelsproducenter som Kavli, Dafgårds och Lantmännen och de köper mer än femtio procent av Dava Foods äggprodukter.
– Den goda försäljningen till industrin beror bland annat på att färdigmat alltjämt säljs i ökande volymer.

Balansen gula-vita
Försäljningen av äggrodukter till ovanstående kundgrupper handlar i huvudsak om gula och helägg. Vitan är svårare att avsätta på marknaden – med lönsamhet.
– Det är väldigt viktigt att lyckas med balansen i produktionen och försäljningen av gula respektive vita eftersom export av enbart vita från Sverige inte är lönsamt, säger Håkan Persson. Detta betyder att förädlingsföretagen ibland tvingas säga nej till de sista extra gulekunderna, då förtjänsten i den försäljningen snabbt äts upp av förlusten av överskott på vita.

Hygien och effektivitet
Håkan Andersson, den forne ägaren som startade Svenska Lantägg, inrättade tidigt ett eget laboratorium vid äggpackeriet i Skara och detta lab används alltjämt.
– Hygienen och kvaliteten på produkterna är en avgörande faktor och vi tar löpande labprover i flera skeden av produktionen. Till exempel efter knäck, efter pastörisering och i slutförpackningen. Syftet är att tidigt upptäcka eventuella avvikelser och se uppdykande förhöjda värden innan de närmar sig gränsvärden så att åtgärder – som till exempel extra nog-grann rengöring – kan sättas in.

Vi talar också om hygienen i packeriet och vikten av att allt material som cirkulerar mellan äggproducenterna och packeriet i Skara är rent och fritt från bakterier och smittor och Håkan berättar att åtgärder har satts in för förbättrad hygien. Han berättar också om kraftiga rationaliseringar i packeriet där man på fyra år med bättre strukturer och ökad mekanisering har halverat arbetstiden för den packade volymen.

Positiv efterfrågetrend
På Dava Foods så har man noterat en god tillväxt inom kategorin ”äggprodukter”. Detta gäller guleprodukter och framför allt inom Dagligvaruhandeln och Livsmedelsindustrin.
– Ja, det stämmer att vi hittills i år har väsentliga ökningar för dessa produkter och det handlar om en ökning på cirka 20 procent under första halvåret 2019.

Hur stor del av er ägghantering, volymen ägg, går till produktsidan?
– Ungefär tretton procent, svarar Håkan Persson.
Man brukar räkna med att tre till fem procent (ibland mer) av äggen från hönsgårdarna klassas som B-ägg, sekunda. Detta betyder att Dava Foods måste komplettera med att köpa in ägg till produkttillverkningen.
– Ja, vi köper in trettio till fyrtio procent av äggen till tillverkningen.
Självfallet minskar behovet av inköp till äggprodukttillverkningen när Lantägg vid årsskiftet får tillgång till Cedergrens ägg men Håkan tror att tillväxten på produktsidan gör att de ändå kommer att behöva köpa in en del ägg till denna produktion. Han berättar också att produktsidan står för tio till femton procent av omsättningen inom Dava Foods.

I visningsrummet finns även travar av äggkartonger, snyggt arrangerade efter det skaläggssortiment som Lantägg presenterar på marknaden i Sverige. Det handlar om tre konsumentkategorier: ”Familjens ägg”, ”Smarta val” samt ”Traditionellt & lokalt” och förpackningarna skiljer sig åt när det gäller design, förpackningsstorlek med mera mellan de tre grupperna.

Sven Secher
Publicerat – med bilder – i Fjäderfä nr 7-2019.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.