2019-09-16

Källbergs – ett unikt företag som jobbar med en unik produkt: ägget

Källbergs beskriver sig själva som ”ett unikt företag” och det ligger nära till hands att instämma i detta påstående. Faktum är att Källbergs fyller en viktig roll för svensk äggnäring och ett väsentligt skäl till det är att man torkar ägg i fabriken i Töreboda och med stor andel svenska ägg producerar avancerade äggprodukter för världsmarknaden.

Utan Källbergs verksamhet skulle den komplicerade avsättningen av vita och torkade produkter vara betydligt mer bekymmersam. Källbergs är nämligen ensamma i Sverige om att ta fram torkade produkter och man framhåller att det man torkar är främst svenska ägg. Men Källbergs tar även fram flytande produkter i sin verksamhet i Töreboda.

Tydliga kundkrav
Vilka ägg vill då Källbergs kunder att produkterna ska komma ifrån? På hemsidan skriver Källbergs: ”Kunder vänder sig till oss när de har krav både på produktkvaliteten och på att råvaran ska vara av svenskt ursprung eller då särskilda inhysningsformer för värphönsen krävs”. För att få detta lite ytterligare belyst så vänder vi oss till Mats Engdahl, vice president på Källbergs och i hans ansvarsområdet ingår försäljning och produktutveckling.

Kan du utveckla detta något ytterligare? Hur vanligt är det att det ställs verkliga krav på svensk råvara eller särskild inhysning av hönsen?
– I Sverige har trenden varit att kunderna vill ha mer svenskt och ägg från frigående system. Men inte bara här. Vi ser samma trend i många länder när det gäller att burägg väljs bort. Men eftersom 60 procent av vår produktion går på export så varierar givetvis kundernas önskemål. Länder långt bort som till exempel i Asien och Afrika ställer sällan exakt samma krav som man gör i Sverige. Det innebär dock inte, att det inte ställs krav också på exportmarknaden. Det kan även där handla om sådant som antibiotikafrihet, djurvälfärd etcetera men det kan också vara andra krav. Generellt sett så vill de flesta som är aktiva på marknaden känna stor trygghet när det gäller spårbarhet.

Mats säger att kraven (kvalitetsspecifikationen) oftast utgår från gällande lagar och regler. Istället för att diskutera detaljer kring hönshållningen, utfodringen med mera. Man checkar helt enkelt av om produkten är framtagen enligt EU:s lagstiftning eller svensk lag och om den också uppfyller Svenska Äggs nya certifiering av äggproduktionen. När detta är sagt, så säger Mats Engdahl att man utöver detta också har vissa extra strikta kunder som har mycket specifika krav. Detta kan gälla till exempel kring hönsfodret.

Kan ni ta mer betalt när kraven ökar kring till exempel djurvälfärd?
– Inte riktigt så men mervärdena kan göra att vi får affären. Inte minst när vi tar fram råvaror till området nutrition, där läkemedelssidan ingår.

Hur mycket ägg knäcker ni i Töreboda och hur mycket av detta är svenska ägg?
– Ett normalår knäcker vi 10 000 ton per år och andelen svenskt är väldigt hög.

Hur hög?
– Vi har nästan bara svenska ägg i dag. När vi förr talade om merparten svenska ägg så handlade det kanske om mer än hälften. När vi i dag säger merparten så handlar det om minst 80-90 procent svens-ka ägg.
– Att svensk äggproduktion har ökat är positivt för oss. Det är en fördel att vi har tillgång till svenska ägg i vårt närområde och vi är därför måna om en stark och välmående svensk äggproduktion.

Vilka är då produkterna?
Majonäsprodukter, där ägg är en viktig ingrediens, är ett av Källbergs mest eftertraktade produktområde och man saluför det under namnet ”Mayo-Max – den flexibla lösningen”.

Så här beskriver Källbergs själva denna eftertraktade produkt: ”Majonnäs och majonnäsbaserade röror finns i oändligt många varianter runt om i världen. Från den klassiska majonnäsen och bearnaisesåsen till lokala varianter smaksatta med fisk. I vårt Mayo-Maxkoncept ingår äggbaserade ingredienser, majonnäsmixer samt ett sortiment av äggbaserade ingredienser utan tillsatser, så kallade clean label-produkter.”
Ett annat produktområde (och produktionsteknik) där Källbergs länge har skördat framgångar gäller petitchoumixer.

Nutrition inklusive läkemedelsägg
Ett av de mest spännande områdena för användningen av ägg, där Källbergs är ledande, är när råvaror tas fram för ändamål kring nutrition och till läkemedelsindustrin. Detta är inget litet användningsområde för ägg. Så här beskriver Källbergs det som gör ägg så bra: ”Äggula är en emulsion av olja och fett i vatten som har utvecklats av naturen. En avgörande komponent för att stabilisera denna blandning är äggulans fosfolipider. Den excellenta emulgerande förmågan hos äggfosfolipider utnyttjas framförallt i intravenösa fettemulsioner, men även i en rad andra läkemedelsapplikationer. Intravenösa fettemulsioner ges till patienter som inte kan äta själva”.

Fjäderfä ställde flera frågor till Mats Engdahl om läkemedelsäggen och han berättade att detta produktområde, inkluderande produkter och kvalitetskrav som gäller kring nutrition, utgör en betydande del Källbergs verksamhet och detta produktområde har ökat.

Hur starka står svenska ägg i produktområdet nutrition inkluderande råvaror till läkemedelstillverkning?
– Vi använder i huvudsak svenska ägg till detta.
Vilka krav på äggen ställer era kunder inom detta område?
– Det ska vara en mycket god kontroll på ett antal olika detaljer i hela värdekedjan. Det kan handla om att ha full kännedom och kontroll hela vägen bakåt i produktionskedjan. Att till exempel vara helt säker när det gäller exempelvis medicinering på besättningsnivå.

Pulverprodukter
Ett annat produktområde är spraytorkade ingredienser som till exempel proteinpulver, stärkelsepulver, fettpulverprodukter och fruktpulver. Proteinpulver beskrivs i andra artiklar i denna tidning. Stärkelsebaserade pulver ger en krämighet i pulversoppor- och såser. När det gäller fettpulver så finns rena fettpulver som används i bakmixer och produkten finns även som laktosfri. Man har inom detta område även produkter som används i soppor och såser. Dessa produkter går under benämningen ”creamer-thickeners”.

Fruktpulvret kan vara gjort med bär som jordgubb, hallon, svarta vinbär och fläder och tillverkningen sker (som med mycket annat hos Källbergs) i nära kontakt med kunden och dennes önskemål, inte säl-lan batchvis. Spraytorkade produkter från Källbergs används vid tillverkning av livsmedel, läkemedel och pet-food.

Många äggprodukter
Antalet produkter gjorda på ägg är många. Låt oss avslutningsvis nämna ytterligare några konkreta specialprodukter som sammantaget beskriver äggets fantastiska mängd av olika användningsområden:
En flytande gula för att till exempel stoppas i ett bakverk med gula i.
Produkter på vita som ger en god vispförmåga eller en så kallad gelvita som är ett bindemedel i chark- och färstillverkning.
Äggula med tillsatt salt för majonäser och såser.
Heläggsmassa gjorda på hela knäckta ägg (pastöriseras) till exempelvis pannkakstillverkning.
Utöver dessa produkter finns bland annat äggpulver för kakor och degar när man vill få färg och smak av ägg. Det finns även andra specialpulver för till exempel muffins, tårtor med mera.

Från familjeföretag till industrijätte
Källbergs Industri AB startades i Töreboda på 1940-talet av bröderna Källberg. Med ett ursprung i mejeriindustrin förstod de att ta vara på äggets möjligheter och verksamheten utvecklades snabbt efter andra världskriget och Alfred Källberg var en av de första som klarade att spraytorka mjölk och kunskaperna överfördes sedan till äggsidan.
Företaget förblev familjeägt fram till 1982. Numera ägs Källbergs till 50% av Danaeg som består av svenska och danska äggproducenter. Resterande 50% ägs av DLG-koncernen, danska spannmålsbönder. (Bild nedan på Källbergs fabrik i Töreboda).

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 7-2019


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.