2019-11-11

Frågan om framtiden   

Fjäderfä nr 9-2019

Tror du på framtiden? Hur många gånger har inte denna så avgörande frågeställning diskuterats.
Avgörande för hur man tänker och för hur man agerar, både kortsiktigt för dagen och långsiktigt, kanske till och med med nästa generations bästa för ögonen.

Frågan om framtiden ställs på möten, som senast på äggproducenternas möte i Uppsala. Svaret (eller snarare svaren eftersom de varierar) är inte självklara. Se referat i denna tidning.
Även i reportage och intervjuer som hos Skåneägg och Lunneberg gård i denna tidning cirkulerar samtalet kring svaren på frågorna om framtiden. Dessa två företag, är två bland många i den svenska fjäderfäbranschen som tror på framtiden. Både att döma av vad de säger i artiklarna och av deras framtidsorienterade agerande.

En som också siktar framåt är hon som leder företaget med cirka 11 (elva) miljoner värphöns. Hon investerar löpande för framtiden. Ja, du gissar rätt: vi gör ett återbesök i Ukraina. Denna gång till företaget Avangardco i en intervju med vd Nataliya Vasylyuk.

Vi rapporterar också i denna tidning kortfattat från Svenska Äggs så välbesökta Kontaktdagar i Uppsala (s 10+24-25). Stort tack till alla er som deltog och gjorde detta anrika möte (anrikt – se sidan 38) till ett så givande (och så festligt) branschmöte för alla i äggnäringen.

Tack också SVA för att ni öppnade dörrarna till obduktionssalarna. Alla som var med på studiebesöket var helnöjda. Mycket intressant för den som sysslar med fjäderfän.

När jag ändå är igång och tackar, så vill jag också rikta ett stort tack till Sofia Hollstedt. Sällan har denna tidnings redaktör haft nöjet att publicera så många rådgivningsartiklar på raken av mycket hög kvalitet. Och vi har en artikel till på gång till nästa Fjäderfä, den utgåva som blir årets sista och även min sista som redaktör för denna underbara branschtidskrift.
Nu står Svensk Fågels höstliga branschmöte för dörren. Vi ses även där.
Och vi ses snart igen i Fjäderfä december.

Sven Secher, redaktör
Publicerat i Fjäderfä nr 9-2019