2019-11-15

Besättningsrådgivning på gång

Äggproducenternas eget möte – producentmötet – inleddes med att Svenska Äggs nya veterinär presenterade sig och med sig hade hon en nyhet: besättningsrådgivning och företagsutveckling.
Projektet är i sin linda men några företag har redan anmält sitt intresse. Det kan vara veterinär Bodil Wahlgren eller någon annan inom Svenska Ägg som medverkar och arbetar tillsammans med äggföretaget.

Rådgivningen ska vara oberoende och digitala hjälpmedel kommer att användas samt kurser om prioriterade frågeställningar. Svenska Ägg hoppas att detta ska ge medlemmarna ökade möjligheter att målmedvetet utveckla sina verksamheter och Bodil Wahlgren tryckte på att man helst jobbar förebyggande, exempelvis kring sådant som äggkvaliteten.

Även produktionsutvecklaren Birgitta Carlsson pratade inför äggproducenterna och hon gick igenom aktuella frågeställningar om omsorgsprogrammet och Birgitta påpekade vikten av att stalldeklarationerna skickas in till Svenska Ägg, vilket ska ske de år när äggproducenten inte får besök av rikslikaren. Även lagstiftningen i form av L111 var uppe till diskussion.

Ett projekt som nämndes var digitaliseringsprojektet som handlar om digitaliseringen av omsorgsprogrammet. Det främsta målet med det är att det ska bli möjligt att använda den information som samlas in i samband med besiktningarna för att ta fram statistik. Man kan då följa trender och visa på mervärden i vår produktion på ett helt annat sätt. Förhoppningen är att det även ska underlätta för rikslikarna som kan göra en större del av arbetet klart ute på gården då man för in informationen direkt i en handdator/Ipad. Andra projekt som togs upp rörde ammoniak, damm, ströbad till unghöns och könssortering av befruktade ägg. Djurrättsaktivism och hur man ska hantera ett eventuellt intrång eller en konfrontation diskuterades också.
Både Bodils och Birgittas kontaktuppgifter finns på sidan 4 tidningen Fjäderfä (fram till och med nummer 10-2019).                      

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 9-2019


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.