2019-12-11

Intressant gårdsbesök i Halland

Dotetorp har utökat på Lilla Backa

Vi kände att Dotetorps Ägg var ett intressant företag att förlägga ett studiebesök på för våra medlemmar. Väl på plats så välkomnades allesammans av ordföranden Per Johansson, Källäng, tillsammans med ägarna, Magnus och Johan Dotevall på Dotetorps Ägg AB.
Det skriver Claes Björck, sekreterare och kassör i föreningen Föreningen Halländsk Fjäderfäskötsel, i denna artikel där man besökte Dotevalls anläggning i Lilla Backa.

Denna gråtrista oktobereftermiddag var vi glada att ha tak över huvudet och det inledande kaffet med hembakat intogs under glatt minglade. Vi var cirka 25 medlemmar som mötte upp och totalt hade 40 personer lockats att ta sig hit till gården Lilla Backa vid Ullared i Falkenbergs kommun. Dotetorps Ägg har dock sitt äggpackeri i Åsa, strax norr om Varberg.
25 deltagande medlemmar på vår studiedag är för övrigt mycket bra då vi är totalt 34 medlemmar i vår halländska förening.

Swedfarm sponsrade fikat och buffén som intogs som avslutning på mötet. Tio personer medverkade från andra branschleverantörer och var och en fick tillfälle att berätta om sina respektive verksamheter (produkter och tjänster). De stannade också kvar för att svara på frågor från besökarna.

Dubbelstall för 40 000 höns
Stallet är ett dubbelstall med två avdelningar, där varje avdelning rymmer 19 900 värphöns. Stallets mått är 28 meter brett och 90 meter långt (med 84 meters djuravdelningar) och byggnaden är ett så kallat sandwichhus, byggt på stålstomme med isolerade tak- och väggelement med öppet upp i nock. Konstruktionen är levererad av Jacob Lindh AB (ingår i Storskogen Utveckling AB). Johan och Magnus Dotevall har sedan tidigare god erfarenhet av denna stalltyp för både unghöns- och värphöns-stallar vid byggnationer såväl 2010 som 2014.

Stallet är utrustat med ett dagsljusinsläpp på 2x80 meter i nock (se bild nedan), vilket regleras via en spjällmotor.
Inredningen, aviärer (Big Dutchmans Natura Colony 2400 med airmixer för att torka gödseln) har levererats av Swedfarm.
Nämnas kan att de cirka 10 000 kubikmeter sten som behövdes för att fylla ut slänten där det nya stallet har byggts, kom från ganska näraliggande jättevaruhuset GeKås i Ullared. Förberedelserna med sprängstenen gjordes redan år 2016.

Två olika hybrider vid djurinsättningen
Vid vår träff i oktober hos bröderna Dotevall hade de satt in Bovans-höns (nu i 32:a veckan) i den ena avdelningen och inom kort sätter man i den andra avdelningen in Lohmann Classic. Totalt rymmer stallet således knappa 40 000 höns och totalt på Lilla Backa har Dotevalls 90 000 värphöns.
Vid den avslutande buffén så gick frågan till Oscar på Västkustägg om det var något att referera om vad gäller packeristruktur- och verksamhet. Men hans svar blev att det med Cedergren var så nytt att det var svårt att sia om. Och vad som händer framöver med äggpriset är skrivet i stjärnorna.

Intressant besök
Per Johansson vår ordförande i Föreningen Halländsk Fjäderfäskötsel, tackade alla som ställt upp på denna dag. Han kände att det varit en lyckad dag och framförde ett särskilt tack till Rickard Mijatov och Swedfarm för mat och dryck. Men inte minst ett stort tack till Magnus och Johan för att de öppnade sin anläggning för oss vetgiriga medlemmar denna dag.

Text (och i papperstidningen även bilder): Claes Björck
Sekreterare och kassör i
Föreningen Halländsk Fjäderfäskötsel
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2019.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.