2019-12-11

Ett fjäderfäföretag med lång historik

Att Dotetorp (som vi skriver om i Fjäderfä nr 10-2019) hör till de riktigt anrika fjäderfäföretagen i den svenska äggnäringen, framgår av nedanstående fakta om Dotetorp vid “Åsa station” (se bild i papperstidningen).

Dotetorps Ägg AB i Åsa, är ett halländskt företag som närmar sig 100 år i branschen. Fjäderfäverksamheten på Dotetorp startade nämligen 1928 av Magnus och Johan Dotevalls farfar, J. G. Johansson, som producerade avelsägg och kläckte kycklingar för avsalu (se vidstående annons).
Dotetorps Kontrollhönseri AB bildades på 40-talet. Nästa steg var när pappa Erik Dotevall kom in i verksamheten i slutet på 40-talet och även systern Elsa jobbade i företaget som alltjämt sysslade med kläckeri och uppfödning av renrasiga värphöns.

Revolutionen kom på 60-talet i och med hybridernas intåg på den svenska marknaden och 1969-70 var Erik Dotevall med och startade Tre Kläckare och han fick då tillgång till värphybriden Hisex. Att man före dess hade arbetat med bland annat Vit Leghorn framgår av bilder i papperstidningen.

1976 byggdes det första värphönsstallet på Dotetorps Gård som blev ett burhönsstall för cirka 8 000 höns.
Sönerna Magnus och Johan Dotevall kom in i företaget i början på 1980-talet och 1982 utökades verksamheten med ytterligare ett burstall med plats för 22 000 höns. 1988 byggdes ett nytt uppfödningshus med burar.
1993 sker nästa mycket viktiga steg i expansionen då man då började att packa och sälja sina ägg i egen regi.
1996 arrenderades värphönsstallarna på Sjöbacka Gård i Strängnäs som rymmer cirka 50 000 höns fördelade på 6 burhönsstallar med konventionell bur. Dessa burar modifierades i egen regi succesivt under omställningen till inredda burar.  
1997 byggdes det första huset för frigående höns på Dotetorp. Ett envåningshus med Vencomatic inredning för 2 x 5 000 hönsplatser.
2003 förvärvades Lilla Backa i Ullared. Gården bestod då av tre burhönsstallar som byggdes om under 2003-05 till Big Dutchman Colony aviärer för frigående höns. Där blir, efter ombyggnaden, plats för totalt cirka 50 000 värphönsplatser. Samtidigt avvecklades verksamheten på Sjöbacka Gård i Strängnäs. Bägge dessa hönsanläggningar var tidigare unghönskunder till Dotetorp.
2010 byggdes ett nytt stall för uppfödning av frigående unghöns på Dotetorp. Detta är av samma typ som det stall som byggts för värphöns på Lilla Backa i år, sandwichstall med öppen nock. Ett äldre uppfödningstall med burar konverterades om till frigående. Samtidigt investerades i en miljövänlig flispanna.
Ombyggnaden (under omställningen av svensk äggproduktion från burhönshållning till system för frigående höns) på Dotetorp från burhöns till frigående höns inomhus börjar så smått 2004, men den största delen sker inte förrän 2012-13 då konsumentmarknaden slutar att efterfråga ägg från burhöns. Något år senare investeras i utfodring och lagring av spannmål. Den köps in från grannar vid tröskan, då egen areal saknas. Efter att den tekniken utvecklats till att produktionsmässigt vara jämförbar med inköpt foder ger det en mer konkurrenskraftig foderkostnad räknat per kilo ägg.
2014 ersattes de äldsta stallarna av ett sandwichstall med öppen nock. 2015 byggde man om ett uppfödningsstall för burar från 1988, till frigående unghöns.
2018 investerades i en solcellsanläggning som förser företaget med egen el till uppfödningen och packe-riet
2019 skedde således tillbyggnaden av det stall på Lilla Backa som refereras i vidstående artikel.
140 000 höns samt egen unghönsuppfödning: På Dotetorps Gård finns idag 50 000 och på Lilla Backa 90 000 värphönsplatser i frigående flervånings-system inomhus. För att tillgodose behovet av rekrytering finns 70 000 unghönsplatser i flervåningssystem. All inredning är levererad av Swedfarm AB och är av fabrikatet Big Dutchman.
Idag är företaget Dotetorps Ägg AB en av få som har hela kedjan från egen uppfödning till packning och försäljning av både vita och bruna konsumtionsägg på den västsvenska marknaden. De marknadsför sina ägg under namnet DOTEägg.

Claes Björck
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2019.

 


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.