2019-12-20

Rolig och lärande historik

“Det är icke våra avels-äggs vackra form och utseende som vi sätta mest värde på. Värdet ligger däri, att vi garanterar Eder extra fin avkomma vid köp av avelsägg härifrån. De bästa produktionsdjuren, med god exteriör och normal storlek, är alltid den självskrivna lagen hos oss”.

Så vackert formulerade sig Kronans Hönsgård i Ryssby i sin annons 1929.
På samma annonssida i Sveriges Allmänna Fjäderfäavelsförenings Tidskrift bjuder Lidmans hönsgårdar ut “Avelsägg från prisbelönta och högvärpande stammar”.
Granängs Hönsgård erbjuder “10 st äggkläckningsmaskiner för 200 ägg, på avbetalning”.
Skogstorps Hönseri (inom SAFF:s Kontrollavelscentrum) talar i sina erbjudanden av avels-ägg om “Plomberad Årsvärpning” och att man till alla “stammar har plomberade tuppar efter högvärpande mödrar i flera generationer”.
Skogstorps Hönseri informerar också om att man använder “Torrfodermjöl för höns och kycklingar från A.B. Svea Hönsfoder samt egna blandningar”. Man lägger även till att man har tillerkänts Gävleborgs läns fjäderfäavelsförenings 1:a pris för välskött hönsgård.
J. G. Johanssons Hönsgård, i Dotetorp, Torpa by (med angivet “Åsa station”, förmodligen för de gängse transporterna av djur och utrustning per järnväg) talar om “högvärpande stammar vilka äro parade med kontrolltuppar efter 209-240 äggs mödrar”.
Johansson nämner också att han säljer till “humana priser” och att han garanterar “levande framkomst” angående transportens kvalitet. (Läs mer om Dotetorp i Fjäderfä nr 10-2019, och på annan plats på denna hemsida).
De hönsraser som nämns hos dessa djurleverantörer är Vit Leghorn, Brun Leghorn, Svart Minorka, Grå Plym. Rock, Gul Orpington, Röd Rohde Island (Rhode Island Red) samt Barnevelder.
Detta var långt före ankomsten av dagens hybrider till vår fjäderfänäring. Intressant är det.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2019.