2019-12-16

Vilse i kemikaliedjungeln?
När var hur ska vi använda kemikalier i produktionen?

Vi har nyss i blotta förskräckelsen rentvått oss i Fipronilskandalen i Europa och Svenska Ägg har genom packerirådet fått förfrågan om att inventera vilka kemikalier som finns och som skulle kunna rekommenderas för användning i våra fjäderfästallar.
Här finns det dock en svårighet – det är en snårskog av olika medel för olika användningsområden och det kommer nya medel i snabb takt. Dessutom tillkommer ny lagstiftning nationellt och genom EU:s förordningar. 

Ett säkert kort vore att enbart hänvisa till Kemikalie-inspektionen. Det finns också en lista på mer miljövänliga alternativ som presenteras på LRF s hemsida, Bra kemråd, den sökbara listan är dock framtagen med utgångspunkt från kemikalieanvändning på mjölkgårdar. Svenska Ägg planerar nu att utforma någon slags kemikalievägledning under år 2020, om intresse finns från medlemmars sida. Vägledningen är en fingervisning av för tillfället aktuella preparat och dess användningsområden. Den kan inte hållas aktuell in i minsta detalj och den kommer att behöva uppdateras regelbundet. Vi måste komma ihåg att det slutliga ansvaret för kemikalieanvändning på gården ligger hos den enskilde producenten.

Åsa Odelros
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2109


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.