2019-12-16

Nytt egenkontrollprogram för dioxin i ägg

Svenska Ägg och packerirådet har under 2019 tagit beslut på att genomföra ett egenkontrollprogram för dioxinprovtagning på packerinivå. Provtagningen omfattar analys av ett förutbestämt antal prov per packeri, både ekologiska, frigående inomhus och frigående utomhus. Branschens provtagningar sammanställs i början av nästa år. Livsmedelverket har aviserat att EU infört ett strängare tolererbart dagligt intag för dioxin i livsmedel, från 14 till 2 pg/kg kroppsvikt och vecka. Under 2020 kommer Livsmedelsverkets analyser därför inriktas mot livsmedel där halter saknas helt. Längre fram kan kostråd, åtgärdsgränser och gränsvärden komma att diskuteras.

Åsa Odelros
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2019