2019-12-17

”Det går bra men målet är ständiga förbättringar”

Vi besöker Olof Boson på Stranda Kyckling

– Visst ställs vi alltid inför nya utmaningar men vi siktar högt, jobbar hårt och tror på den svenska kycklingen.
Det säger Olof Boson på Stranda Kyckling när vi besöker honom en disig novemberdag.
Olof trycker också på betydelsen av det nätverk han har i sin närhet med kycklinguppfödare, gårdsråd och ibland konsulter på besök.
– Sedan är jag glad att jag har min fantastiska personal, de gör det så roligt att jobba och driva företag och utan dem skulle verksamheten inte fungera.

När vi senast besökte Stranda Kyckling för drygt tio år sedan var det Olofs far, Bo Oskarsson, som drev företaget medan Olof var på uppdrag utomlands (DeLaval). I den artikeln (Fjäderfä nr 2-2009) berättade Bo om den svåra konsten att generationsväxla. Hans övertagande av den dåvarande mjölkgården strax norr om Mönsterås efter sin far (Sven Oskarsson, Olofs farfar) kan nämligen inte beskrivas som enkel.

”Generationsväxlingen var jobbig och komplicerad”, konstaterade Bo då. I dag är det andra tongångar, när Bo lämnat vidare till Olof.
– Det är jätteroligt att Olof har tagit över, säger Bo som alltjämt finns till hands för olika göromål på gården.

Olof Boson säger som många andra, att det inte är enkelt att ta över ett lantbruksföretag med tanke på de stora värden som det handlar om, i synnerhet satt i relation till lönsamhetsnivåerna. Men på Stranda Kyckling har det fungerat och Olof intygar med eftertryck att han har kommit bra överens med fadern och att de har nytta av varandra. Inte så att de alltid tycker lika men när frågor behöver diskuteras mer ingående så har de rutiner för det.

Värdefulla möten
– Vi tar gärna upp väsentliga diskussioner i vårt gårdsråd, styrelsen, där vi också har externa ledamöter. På dessa möten som vanligtvis hålls kvartalsvis, lägger vi upp fakta och ståndpunkter på bordet så att de noga kan diskuteras och när beslut är taget så är saken ur världen.
Olof berättar att rutinen att sitta ned ordentligt och ha möte medför flera fördelar, att det är bra för verksamheten.
– Vi går igenom verksamheten, ställer frågor och försöker besvara dem; Gör vi rätt? Jobbar vi mot våra mål? Kan vi spänna bågen ännu högre och vad kan vi förbättra?
– Det kan handla om att vi fördjupar oss i kycklinguppfödningens nyckeltal och senast ställde en ledamot då frågan om vad vi gör och vad vi kan göra för att säkra upp produktionsresultaten. Hur undviker vi dippar och säkerställer högsta möjliga lägsta nivå i produktionen? En väsentlig fråga väl värd att jobba med.

Förutom gårdsrådet så förstärker Olof då och då med konsulter som besöker gården. Det kan handla om veterinära frågor och om produktionsrådgivning och när det gäller kycklingproduktionen kan framför allt danskarna Martin Rishöj och Jesper Toft Jensen nämnas.

Bra men vill förbättra
– Produktionen fungerar bra, tycker jag. Men man vill hela tiden bli bättre och man måste nog också bli bättre och löpande ta steg framåt, säger Olof och vi resonerar vidare en lång stund där vi sitter vid fikabordet i kycklingstallet på Stranda Kyckling – om konkurrenskraft. Enskilt i företaget och som helhet för den svenska kycklingbranschen.
– Jag tror inte att bulk någonsin kommer att bli något för oss i Sverige. Tänk bara på de stora företagen i öst, de skapar sig konkurrenskraft genom effektivitet och låga kostnader. Vi måste bli ännu duktigare, både här i stallet och utåt med kommunikationen från hela branschen. Jobba vidare med vår välfärdskyckling.

Samarbete
Olof Boson och hans personal har geografiskt nära till Stjärnamo kyckling och Bankeberg gård med Jenny och Lasse Andersson. De har också en annan form av närhet. Den handlar om samarbete och vilja att lära av varandra.
– Att ta del av varandras erfarenheter, bekymmer och utmaningar men även framgångsfaktorer, är väldigt nyttigt.
(Mer om detta samarbete i vidstående artikel med Anna Cedergren som är ansvarig för kycklinguppfödningen på Stranda Kyckling).

Medarbetare
Olof pratar mycket om sin personal och han pratar mycket gott om de anställda och de värden som följer med att ha ett arbetslag omkring sig.
– Jag är jätteglad att ha mina medarbetar hos mig. Utan dem skulle detta inte gå och det är också mycket roligare att jobba tillsammans med andra. Man jobbar, umgås och utvecklas tillsammans.
Nämnas kan att Olof själv har fått hjälp med sin struktur på arbetsdagarna av en av de anställda, Anna Cedergren som numera lägger schema för alla anställda, inklusive Olof. Schemat görs i sexveckorsperioder utifrån insättning och slakt i kycklingstallen. Men Olof nämner också att han är morgontidig och kontorsarbetet tas dels innan personalen kommer klockan sju och i övrigt helst på förmiddagen.

Förenklingsarbetet?
Olof tycker inte att han har märkt något av det omtalade ”förenklingsarbetet” som myndigheterna proklamerade för några år sedan.
– Kontoret tar tid och byråkratin har knappast  minskat. Jag kan inte sköta detta och att ansvara för företagsledningen genom att sitta på kontoret på kvällen. Det fungerar inte för mig, då är jag för trött och jag vill också vara med familjen, säger Olof som tillsammans med sin hustru Martina har tvillingar på fyra månader hemma på gården i Torp, strax norr om Mönsterås.

Vill utveckla vidare
Att ha personal gör också att Olof kan medverka och driva i olika projekt framåt, både på gården och i några externa sammanhang. Bland annat gäller det ett större biogasprojekt inom Mönsterås kommun som närmar sig ett förverkligande. 23 lantbrukare med alla lantbruksdjur deltar och de kommer att äga varsin andel i bolaget. Ännu saknas något tillstånd för projektet men förhoppningen är byggstart under 2020.
– Vi befinner oss i ett känsligt område som är djurtätt i förhållande till spridningsareal och vi vill göra vad vi kan för att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet medför, säger Olof.

Stranda Kycklings första stall byggdes av Bo Oskarsson år 2008 (4 000 kvm). Olof kom hem 2011 och 2015 byggde han det andra stallet (5 000 kvm). Stallen är utrustade med värmeväxlare och förra året grävde Olof också en stor vattendamm. Han har också en nötbesättning på 600 djur med beräknad årlig försäljning av 400 djur. Nere vid gården syns nya byggnader, kalvstall och tjurstall, för denna produktionsgren.

– Förutsättningarna för intensiv växtodling finns inte riktigt på våra marker så det är djurhållning som gäller, säger Olof. Han har 200 hektar åker, vilket sambrukas med två grannfastigheter, samt 250 hektar skogsmark.
Blir det ytterligare byggnationer för djurhållning? Mer för nötköttsproduktion eller ytterligare ett kycklingstall?

Olof svarar med att de avgörande faktorerna för beslut om ytterligare investering främst bygger på marknadens behov och stabilitet i kvaliteten på den daggamla kyckling som han får till insättningen. Just nu kör Guldfågeln hårt så uppehållen mellan omgångarna är endast ungefär en vecka.

Att Olof har en vilja att växa och utveckla framgår av att tillstånd för ytterligare ett kycklingstall på 5 000 kvadratmeter är klart och platsen för stallets placering redan är grovröjd. Men han trycker på att fokus just nu ligger på att trimma rutinerna och verkligen producera fina djur och ett bra resultat.

Sven Secher
Fotnot
Stranda Kyckling AB tilldelades priset Årets spjutspetsföretag vilket gav Olof Boson ett stipendium på 50 000 kronor.
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2019


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.