2019-12-20

Intervju med Jenny Andersson
Ordföranden om 2020

Kampen mot den importade lågpriskycklingen går vidare. Vapnen är fortsatt hög svensk kvalitet med den bästa djuromsorgen. Men för förstärkt konkurrenskraft krävs också att politiken levererar
– Minskad byråkrati och konkreta åtgärder kring livsmedelsstrategin hör till det som vi omgående vill se.
Det säger Jenny Andersson i denna korta intervju när år 2019 strax läggs till handlingarna och blicken riktas mot nästa decennium, 2020-talet.

Du avslutar snart ditt tredje år som ordförande för Svensk Fågel. Känner du dig riktigt varm i kläderna nu?
– Det stämmer. Jag valdes till ordförande i samband med stämman 2016 och Svensk Fågel fortsätter hela tiden framåt med bibehållet fokus kring våra omsorgs- och kontrollprogram. Så vissa saker är jag numera mycket väl insatt i men utmaningarna och möjligheterna förändras.

Hur tycker du att det gångna året har varit och beskriv läget för svensk matfågelnäring så här i slutet av år 2019?
– 2019 har medfört utmaningar för oss alla, av flera olika slag. Vi gick in i året med höga foderkostnader på grund av torkan och övriga kostnader och utmaningar som torkan resulterade i innebar försämrad konkurrenskraft.
– Vi ser dock en fortsatt ökning av svensk kyckling då andelen svenskt ökar, vilket är positivt.
– Det krävs en ständig närvaro hos konsumenten. Vi måste fortsätta att informera om och tydliggöra de mervärden som svensk kyckling och kalkon har. Därför är det tråkigt när svenska djurätts-organisationer motarbetar de svenska bönderna för det jobb som vi gör varje dag för att följa de tuffa djurskyddskraven som Sverige har, jämfört med hur det ser ut hos våra konkurrenter i EU, för att inte tala om länder som Thailand och Brasilien. Importkycklingen finns på den svenska marknaden och hotar oss ständigt med sina låga priser.

Vilka problem och bekymmer står näringen inför? Eller låt oss kalla dem utmaningar.  
– Om vi visste vilka utmaningar som väntar oss hade vi redan nu försökt lösa dem men visst har vi utmaningar som vi också är medvetna om och jobbar med. Det gäller inte minst att stärka konkurrenskraften i primärproduktionen och hos våra slakterier. Här finns det fortfarande mycket att göra och hittills har inte regeringen levererat enligt ambitionerna i livsmedelsstrategin.  

Vad kommer ni att jobba för inom Svensk Fågel under nästa år?
– Målet är att öka konsumtionen av svensk matfågel och det ska ske med lönsamhet och gott samvete. Det sker bland annat genom att vi vårdar våra kvalitetsprogram och lyfter fram dem mot konsumenter och kunder. I detta ingår även att tydliggöra Svensk Fågel-loggan och genom att informera om vad den står för.
– Till de väsentligaste områdena i vårt arbete hör djuromsorgsfrågorna, hållbarhetsfrågorna och inte minst vårt arbete för och med våra medlemmar.

Vad är viktigast och vilka förhoppningar har du inför 2020 och de kommande åren?
– Det är viktigt att vi fortsätter att förbättra oss genom resurseffektivisering och att vi verkar för en hållbar produktion med fortsatt friska och hållbara djur. Vi strävar också efter att minska svinnet i hela värdekedjan och givetvis att vi ska ha svarta siffror på nedersta raden.  
– Det pågår också ett generationsskifte i branschen. De nya förmågor som kommer in i vår näring måste hitta sin roll i branschen och vi måste ta tillvara deras tankar och idéer. Det är de som ska driva branschen framåt.
– Byråkratin och regelverken är ett annat stort område som berör branschen. Regelverket måste förenklas och bli mer förutsägbart. Det gäller exempelvis LBK, miljökraven vid nybyggnation av stal-lar samt köttkontrollavgifter på våra slakterier.

Vill du fortsätta som ordföranden vid stämman på Ystad Saltsjöbad i mars 2020?
– Är det stämmans vilja, så står jag till förfogande ytterligare en tid.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2019


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.