2019-12-12

Nu drar den igång
– Stiftelsens forskningssatsning

Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare beslutade för knappt ett år sedan att satsa en rejäl slant (3,75 miljoner kronor), i ett femårigt projekt för forskning om kyckling på SLU.
Vi vänder oss även här till Henning Trozelli för att klara ut nuläget och vad målet för framtiden är.

Hur långt har ni och SLU kommit och vad är målet?
– Stiftelsen ska verka för att utveckla och stödja svensk kycklingproduktion. Stiftelsens medel ska alltså arbeta för kycklinguppfödarens bästa. Vi finansierar nu en kvalificerad forskartjänst med detta belopp och därutöver också  forskningen i ett doktorandprojekt – inom ämnet fjäderfämedicin med inriktning på slaktkyckling. Målet med den här satsningen är således att få forskning gjord kring ett specifikt problem. Men dessutom, och främst, att öka kompetensen inom ämnesområdet.

Lyfta fram fjäderfäområdet
– I dag har vi ett antal mycket duktiga och engagerade veterinärer som support till vår uppfödning men tillväxten på framtida veterinärer som kan kyckling behöver ökas. Därför vill vi genom denna satsning förstärka och tydliggöra ämnet fjäderfämedicin inom veterinärutbildningen och forskningen    – och bättre synliggöra denna växande och synnerligen intressanta produktionsgren inom lantbruket för de blivande veterinärerna och väcka intresset.
 – SLU har, anmärkningsvärt nog, inte haft någon egen kompetens inom fjäderfäsjukdomar utan utbildningen har skett med hjälp av externa experter. Med denna satsning vill vi ändra på det. Med en senior forskare, veterinär Desirée Jansson, och en doktorand i ämnet fjäderfämedicin inriktning kyckling, som kan göra ämnet mera väletablerat, är det vår förhoppning att fler studenter finner "kyckling" som ett intressant framtida verksamhetsområde!

Långsiktighet
 – Så målet är långsiktigt. Vi måste tillförsäkra oss en återväxt av duktiga och engagerade veterinärer. Genom doktorander sprids forskningskompetensen till fler personer och genom förstärkningen av ämnet i utbildningen sprids kompetens och intresse till fler blivande praktiserande veterinärer. Redan nu handleder Désireé Jansson två studenter som valt fjäderfäanknutna examensarbeten. Vi vill gärna se fler studenter som väljer kycklingrelaterade examensarbeten, där vi som uppfödarkår gärna ställer upp och bidrar inte minst med vår erfarenhet och kunnande.

Liv under ledning av Désirée
 – Som sagt, det här är första steget för att säkerställa vår framtida konkurrenskraft. I dag är jag glad att få välkomna Liv Jonare (se presentation nedan) som är den doktorand som rekryterats till projektet. Liv slutför för närvarande sitt examensarbete, med Désireé Jansson som handledare och det ska redovisas i januari nästa år. Vi önskar Liv varmt välkommen till vår bransch.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2019. Läs även doktorandes presentation nedan!

Jag heter Liv Jonare

Jag heter Liv Jonare och i februari kommer jag att börja doktorera på SLU inom ämnet underhudsinflammation hos slaktkyckling. Just nu gör jag mitt examensarbete rörande infektiöst laryngotrakeitvirus hos hobbyhöns och kommer vara färdig veterinär i januari.
Mitt intresse för fjäderfä tror jag har legat och grott länge, då jag bland annat haft sällskapsfåglar under hela min uppväxt och länge varit hobbyfågelskådare.
Under veterinärprogrammets gång har jag verkligen fått upp ögonen för dessa spännande och intressanta djur. Jag är särskilt intresserad av förebyg-gande djurhälsovård inom lantbrukets djur, vilket jag hoppas doktorandarbetet kommer kunna bidra med. Handledare i mitt arbete är Désirée Jansson på SVA (vilket framgår ovan, red. anm.)


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.